Participatory Design

I løbet af oktober – november 2012 har jeg præsenteret kanban som et alternativ til MS Project, Open Proj og andre smagsvarianter. Klasserne skulle udarbejde ideer til kanbans, der kunne bruges i arbejdet med projekter på multimediedesigneruddannelsen og på linjen film og animation.

Der kom en række kreative ideer til, hvordan man kunne designe en kanban. Flere havde meget konkrete ideer til, hvad søjlerne kunne hedde. Nogle systemer var komplekse. Andre meget enkle.

Diskussionen handlede også om forskellen på en kanban af papir og på PC. En god kommentar var:

– På en PC kan du lave en copy-paste. Det kan en opslagstavle ikke gøre.

Jeg bad klasserne overveje, hvordan man kunne registrere, hvordan et projekt skrider frem. Forskellen på et uddannelsesprojekt og en produktion er jo at vi under uddannelsen skal se tilbage og lære noget af erfaringerne. Derfor er en registrering af arbejdet nødvendig; men hvordan kan man så løse det.

Her var flere gode ideer til at lave en automatisk log. En gruppe havde en ide om at man kunne tegne en kalender. Hver proces fik en linje – og når den var aktiv skulle den have en farve. Resultatet ville ligne et Gantt-kort.

Flere grupper arbejdede med ideen om at regisrere opslagstavlen ved hjælp af fotos. Man kan jo opstille sin kanban foran et godt webcam – eller blot registrere fotos med et godt DSLR kamera.

By Per Thykjaer Jensen

Per is the WordPress expert at Business Academy Aarhus. Senior Lecturer at the Multimedia Design Programme. His background is in the Arts: MA Literature History and BA Art History. Later he added a MA in IT, interaction and Multimedia. And he is a wicked Linux user.