Categories
Kanban

Christian Dalsgaard “Mellem det personlige og det faglige”

Christian Dalsgaard (MedieKultur 51) “Mellem det personlige og det faglige” søger en definition på blogs og skriver:

“Problemerne med at karakterisere blogs hænger tæt sammen med en genrediskussion og med en diskussion af, hvorvidt bloggen kan karakteriseres som en genre eller et medie. Først og fremmest har problemerne med at formulere en entydig definition af blogs medført en type- eller genrediskussion, der har taget udgangspunkt i en skelnen mellem filter-blogs og de mere dagbogsagtige blogs: “Other sources confirm this perception of two major types based primarily on a different substantive emphasis: an earlier type that emphasizes infor- mation access with links to other sites of interest, and a later type that emphasizes personal, diary-like writing” (Miller & Shepherd, 2004). Denne inddeling er siden blevet udvidet med yderligere inddelinger og tæller nu (mindst) følgende typer eller genrer af blogs:

• Filter
• Personlig
• Faglig
• Politisk

By Per Thykjaer Jensen

Per is the WordPress expert at Business Academy Aarhus. Senior Lecturer at the Multimedia Design Programme. His background is in the Arts: MA Literature History and BA Art History. Later he added a MA in IT, interaction and Multimedia. And he is a wicked Linux user.

We use cookies - is it ok with you+ more information

Multimusen.dk will set a few cookies from Doubleclick, Google and the Social Media plugins they ay set some cookies.

Close