Christian Dalsgaard “Mellem det personlige og det faglige”

Christian Dalsgaard (MedieKultur 51) “Mellem det personlige og det faglige” søger en definition på blogs og skriver:

“Problemerne med at karakterisere blogs hænger tæt sammen med en genrediskussion og med en diskussion af, hvorvidt bloggen kan karakteriseres som en genre eller et medie. Først og fremmest har problemerne med at formulere en entydig definition af blogs medført en type- eller genrediskussion, der har taget udgangspunkt i en skelnen mellem filter-blogs og de mere dagbogsagtige blogs: “Other sources confirm this perception of two major types based primarily on a different substantive emphasis: an earlier type that emphasizes infor- mation access with links to other sites of interest, and a later type that emphasizes personal, diary-like writing” (Miller & Shepherd, 2004). Denne inddeling er siden blevet udvidet med yderligere inddelinger og tæller nu (mindst) følgende typer eller genrer af blogs:

• Filter
• Personlig
• Faglig
• Politisk

Enable Notifications OK No thanks

We use cookies - more information

Multimusen.dk will set a few cookies from Doubleclick, Google and the Social Media plugins they ay set some cookies. Some of my pages use APIs - such as YouTube, LinkedIn, Google Fonts, Google Maps, Mapbox, Spotify, Jetpack, Twitter, Facebook &c.. Such plugins may set the odd cookie.

Close