Categories
Kanban

Canvas Animation

Categories
Kanban MMD2

Canvas “Op-Art”


Your browser does not support the HTML5 canvas tag.


Ved hjælp af nogle simple loops kan man lave herlige geometriske former.

Categories
Kanban

Canvas Tegning


Denne LP er “tegnet” direkte i WordPress på Canvas med JavaScript. Husk at koden skal omgives af “pre” tags.

Categories
Kanban

Corona Database Connect

Categories
Kanban

Corona Sprites – hvordan virker de?

At skabe en sprite i Gimp eller Photoshop er relativt enkelt. Beslut dig for, hvor stor hver frame skal være, fx 512 x 256 px. I Photoshop skabes et dokument, med plads til fx 8 billeder. Koden herunder viser, hvordan animationen fungerer.

  • local sheetData – her oplysninger om png filens størrelse.
  • width = frame-bredde.
  • height = frame-højde.
  • sheetContentWidth og -Height: størrelsen på hele .png filen

Når Corona har disse oplysninger kan animationen afvikles. Animationen initieres med andre ord af koden. Se eksemplet fra Coronas side om sprites.

local sheetData = { width=512, height=256, numFrames=8, sheetContentWidth=1024, sheetContentHeight=1024 }

local mySheet = graphics.newImageSheet( "runningcat.png", sheetData )

local sequenceData = {
{ name = "normalRun", start=1, count=8, time=800 },
{ name = "fastRun", frames={ 1,2,4,5,6,7 }, time=250 }
}

local animation = display.newSprite( mySheet, sequenceData )
animation.x = display.contentWidth/2 --center the sprite horizontally
animation.y = display.contentHeight/2 --center the sprite vertically

animation:play()
Categories
Kanban

How to compile Lua with Corona

Categories
Kanban

WordPress and jQuery

Add this code to the header.php file in the theme. Add this line before wp_head():

wp_enqueue_script("jquery");

Then you can write a script (inside script tags) – somewhat like this:

var $j = jQuery.noConflict(); // using j as selector to avoid conflicts

$j(function(){

    $j("#respond").hide(); // hide comment field

});

Based on this tutorial by Chris Coyier.

We use cookies - is it ok with you+ more information

Multimusen.dk will set a few cookies from Doubleclick, Google and the Social Media plugins they ay set some cookies.

Close