How to set up a blog on Blogger

Here are some helpfull links and tutorials for the “Personal Portrait”. You’ll have to create a professional persona online on Blogger. Here are some tips, tricks and tutorials:

An informative video by Khila Talk. And here’s more about Khila.

The Personal Portrait
We’re not doing portfolios … yet. Because: at the first semester at the Multimedia Design & Communication programme most of you don’t have much to display. Therefore we will work with a professional personal portrait in stead.

Portfolios
To get an idea of of goal here are some sample portfolios from Awwwards.

 

3sem CREA ADV Literature / Sources

Topic Url Author Title Year
Game Development http://bartekdrozdz.com/blog/html5-animation.html Bartek HTML5 Frame by Frame Animation 2014
UML http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/769.html Bell, Donald UML basics: An introduction to the Unified Modeling Language 2003
Security http://www.it-ebooks.info/go.php?id=2055-1389883774-a7cc5a3ed044ade98334ab0e37f13d6c Chris Snyder, Thomas Myer, Michael Southwell Pro PHP Security (Ch. 2) 2010
Game Development http://csedweek.org/ Computer Science Hour of Code 2013
Corona https://coronalabs.com/ Coronalabs Download Corona SDK 2014
Corona http://filepi.com/i/HdjiJ50 Frank Zammetti Learn Corona SDK Game Development 2013
WordPress, OOP http://www.it-ebooks.info/book/1175/ Justin Tadlock, Brad Williams, Ozh Richard Professional WordPress Plugin Development 2011
PHP, MySQL http://www.it-ebooks.info/go.php?id=217-1389883308-119553f59b799047b2eebdcf14ddd224 Lynn Beighley, Michael Morrison Head First PHP & MySQL 2008
WordPress, OOP http://www.it-ebooks.info/go.php?id=1086-1389883439-10d5882131d2a37245b14300b6c384c5 Matthew MacDonald WordPress: The Missing Manual 2012
Lessons http://petj.mmdeal.dk/ Per Thykjaer Jensen The Howto 2014
Corona https://www.youtube.com/watch?v=qEMGcy-mizM Tim Statler Corona SDK: Make a game in 8 minutes (Part 1) 2010
UML http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language Various Unified Modelling 2014
UML http://en.wikipedia.org/wiki/Usecase Various Usecase 2014
UML http://en.wikipedia.org/wiki/Class_diagram Various Class Diagram 2014
UML http://en.wikipedia.org/wiki/Activity_diagram Various Activity Diagram 2014
Corona http://masteringcoronasdk.com/ Various Mastering Corona SDK 2014
WordPress, OOP http://codex.wordpress.com Various Codex (WordPress API Reference) 2014
Game Development http://scratch.mit.edu/ Various Scratch 2014

 

Links

SQLZoo

Læsning af to lektoranmodninger

Som indledning til dagens tankeskrivning har jeg skimmet to meget forskellige lektoranmodninger (lad os bare kalde dem hr. X og fru Y) Generelt er genren meget formel.

Del I – didaktiske overvejelser

Man henviser til lovgrundlaget. Fortæller om egne fortræffeligheder som underviser. Begrunder diverse valg med udgangspunkt i didaktiske teoribygninger. Reflekterer over egen læring i den forbindelse.

Hr. X skriver en didaktisk afhandling, der bredt henviser til en lang række teoretikere. Den røde tråd havde jeg svært ved at se. Argumentationen ligner noget a la dette:

  • Sartre siger XYZ
  • Konsekvensen for god undervisning er XYZ
  • I min undervisning gør jeg XYZ

Argumentationen er “reversed engineering”. Resultatet er altid godt, det gælder bare om at finde argumentet for at det forholder sig sådan. Læsning af sådanne tekster kan være en prøvelse, for der er ikke en reel refleksion.

Her ser jeg et generelt problem med lektoranmodningsgenren.

Efter et tilstrækkeligt antal sider ophører skriveprocessen. Hr. X sætter punktum og går videre med dokumentationsdelen. Der er ingen konklusion, hvilket giver fremstillingen en underligt uafsluttet form.

Fru Y har derimod en logisk fremadskridende fortælling, der er forankret i en række projekter, artikler, bøger mv. Erfaringer fra dette arbejde sammenfattes – og der stilles kritiske spørgsmål til egen metode. Det er befriende at der sættes spørgsmålstegn ved studerendes læring i forbindelse med portfolier.

Fru Y føger i øvrigt den klassiske fiskemodel: en indledning der formulerer et problem. Så en afhandling. Til slut en konkluderende opsamling.

Del II – dokumentation

Som fast tracker kan man ikke henvise til et adjunktforløb. I stedet må man henvise til den generelle erfaring man har som underviser. Hr. X dokumenterede ved hjælp af et udvidet CV, der nøje gjorde rede for  undervisningsforløb.

Metoden er god; men at man har gennemført et forløb med en fin overskrift betyder ikke nødvendigvis, at de studerende som deltog fik et godt udbytte af forløbet.

Fru Y redegør for en række projekter (ISIB) og relaterer disse projekter til didaktisk teori samt til afdelingslederens visioner om den holistiske uddannelse. Hun refererer til sine artikler om emnet – og bruger dermed sine akademiske publikationer som argument for merit.

 

Fra portfolio til praktik

Følge 3. semester fra portfolio til internship report. Hermed er der erfaringsbaseret materiale fra de studerende til en analyse.

Tidslinjen ser sådan ud:

  • 3. semester – portfolio skabes.
  • 3. semester – praktikplads findes.
  • 4. semester – praktik afvikles.
  • 4. semester – praktikrapport.

Teknisk set bliver jeg nødt til at anvende rapporterne fra F14 – eftersom rapporter fra E14 ikke er tilgængelige før semesteret nærmer sig en afslutning.

Ide: vælg tre gode rapporter – med portfolio. Ved godkendelse spørg om det er ok at anvende rapport + portfolio i arbejdet med lektoranmodningen.

Hvorfor:

  • Demonstrerer, hvordan (eller rettere: om) studerende “bidrager ‘innovativt’ til en virksomhed”.
  • Indsigt i de erfaringer, som studerende opnår i kraft af praktik.
  • Både danske og internationale hold.

Per Thykjær Jensen (MA: IT, interaktionsdesign & multimedie).