HTML Kickstart og PHP

HTML Kickstart (http://99lime.com) giver et framework til hurtig udvikling af html. Siderne kan konverteres til .php sådan: Gem din fil som minfil.php Herefter kan kode genbruges ved includes. Det kan være en god ide at lave en skitse over din side, således at du får en ide om, hvad du vil udvikle. Husk at en… Continue reading HTML Kickstart og PHP

PHP: Cookie, Array, Loop

The complete code to this article is available here. We use cookies in order to save information about or from the user input. If you compare my Firefox and Chrome browsers they will format the Microlite roleplaying web page according to random values, dates and saved input. Computergames use random values in stead of dice.… Continue reading PHP: Cookie, Array, Loop

Principles of PHP

Here is a very short introduction to the principles of PHP.  PHP is an acronym for “hypertext preprocessor”. PHP is a serverside language. We use PHP in order to prepare webpages, react to user input – and (on the third semester) to interact with databases. Many Open Source CMSs use a combination of Apache, PHP… Continue reading Principles of PHP

WordPress – opsætning på EAL

PhpMyadmin: http://phpmyadmin.mmd.eal.dk/ brugerid: domænenavn password: ******* databaseNavn (domæne med underscores) Eksempel Bruger: xxxx.mmd.eal.dk Password: ********* Database: xxxx_mmd_eal_dk Filen wp-config.php kommer til at se sådan ud: // ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** // /** The name of the database for WordPress */ define(‘DB_NAME’, ‘xxxx_mmd_eal_dk’); /** MySQL database username… Continue reading WordPress – opsætning på EAL

Debugging med grep

-n viser linjenummeret. Ved at søge på fx grep ‘div’ og ‘/div’ i en fil bliver det tydeligt, hvor start og sluttag findes i filen: per@debian-petj:~/Skrivebord/webkanban$ grep '</div' KbnBoard.php -n 16: <div id='icon-edit-pages' class='icon32'></div><br /> 107: </div>"; 111: echo "</div>"; 112: echo "</div>"; 211:</div> 212:</div>

Published
Categorised as PHP