WordPress – opsætning på EAL

Eksempel

  • Bruger: xxxx.mmd.eal.dk
  • Password: *********
  • Database: xxxx_mmd_eal_dk

Filen wp-config.php kommer til at se sådan ud:

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘xxxx_mmd_eal_dk’);

/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘xxxx.mmd.eal.dk’);

/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘*******’); // password hidden here 😉

/** MySQL hostname */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

Debugging med grep

-n viser linjenummeret. Ved at søge på fx grep ‘div’ og ‘/div’ i en fil bliver det tydeligt, hvor start og sluttag findes i filen:

per@debian-petj:~/Skrivebord/webkanban$ grep '</div' KbnBoard.php -n
16:	<div id='icon-edit-pages' class='icon32'></div><br />
107:			</div>";
111:		echo "</div>";
112:		echo "</div>";
211:</div>
212:</div>

PHP, Apache, MySQL, Debian

Har netop konfigureret en LAMP server på et virtuelt Debiansystem i Mac OS X i virtualbox. Gnome skrivebordsmiljøet var for tungt; men LXDE fungerer fint. Jeg regner med at skrive koden i Pico (Nano), MC (Midnight Commander) og Bluefish.