WordPress – opsætning på EAL

PhpMyadmin: http://phpmyadmin.mmd.eal.dk/ brugerid: domænenavn password: ******* databaseNavn (domæne med underscores) Eksempel Bruger: xxxx.mmd.eal.dk Password: ********* Database: xxxx_mmd_eal_dk Filen wp-config.php kommer til at se sådan ud: // ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** // /** The name of the database for WordPress */ define(‘DB_NAME’, ‘xxxx_mmd_eal_dk’); /** MySQL database username […]

Debugging med grep

-n viser linjenummeret. Ved at søge på fx grep ‘div’ og ‘/div’ i en fil bliver det tydeligt, hvor start og sluttag findes i filen: per@debian-petj:~/Skrivebord/webkanban$ grep '</div' KbnBoard.php -n 16: <div id='icon-edit-pages' class='icon32'></div><br /> 107: </div>"; 111: echo "</div>"; 112: echo "</div>"; 211:</div> 212:</div>