Følge 3. semester fra portfolio til internship report. Hermed er der erfaringsbaseret materiale fra de studerende til en analyse.

Tidslinjen ser sådan ud:

  • 3. semester – portfolio skabes.
  • 3. semester – praktikplads findes.
  • 4. semester – praktik afvikles.
  • 4. semester – praktikrapport.

Teknisk set bliver jeg nødt til at anvende rapporterne fra F14 – eftersom rapporter fra E14 ikke er tilgængelige før semesteret nærmer sig en afslutning.

Ide: vælg tre gode rapporter – med portfolio. Ved godkendelse spørg om det er ok at anvende rapport + portfolio i arbejdet med lektoranmodningen.

Hvorfor:

  • Demonstrerer, hvordan (eller rettere: om) studerende “bidrager ‘innovativt’ til en virksomhed”.
  • Indsigt i de erfaringer, som studerende opnår i kraft af praktik.
  • Både danske og internationale hold.

Kanaler til kommunikation med studerende

Vores kommunikation med studerende foregår i et stigende omfang på nettet. Selv om Ervhversakademiet kan vedtage, at det er den officielle email og læringsplatformen Fronter, der er den officielle kommunikationskanal, så er billedet langt mere broget. De sociale medier spiller en stadigt større rolle. Jeg bruger disse kanaler: Facebook – fora med lukkede grupper for… Continue reading Kanaler til kommunikation med studerende

Published
Categorised as Didaktik

3. semester – et klart overblik

Efter læsning af Nancy Bayms tekst om sociale medier som kommunikationskanaler mediterede jeg lidt over kommunikationskanaler og aktører på 3. semester. Modellen viser, at der en studerende skal have mange bolde i luften – og det skal undervisere og koordinatorer også. Lærerteamets kommunikationskanaler Kommunikationskanalerne er en kombination af sociale medier og læringsplatformen Fronter. En klasse… Continue reading 3. semester – et klart overblik

Refleksion: Corona Dag II

Refleksion over undervisningen 20140403: I faget interaktion bruges Corona SDK til udvikling af mobile apps. Via Corona SDK kan vi udvikle apps til fx: Android iOs (= iPhone, iPad) Kindle Ouya Corona SDK består af en device-emulator, der på udviklerens PC viser et skæmbillede af, hvordan appen vil se ud på en mobil enhed. Programmeringen… Continue reading Refleksion: Corona Dag II