WordPress – opsætning på EAL

PhpMyadmin: http://phpmyadmin.mmd.eal.dk/ brugerid: domænenavn password: ******* databaseNavn (domæne med underscores) Eksempel Bruger: xxxx.mmd.eal.dk Password: ********* Database: xxxx_mmd_eal_dk Filen wp-config.php kommer til at se sådan ud: // ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** // /** The name of the database for WordPress */ define(‘DB_NAME’, ‘xxxx_mmd_eal_dk’); /** MySQL database username… Continue reading WordPress – opsætning på EAL