Stien til jQuery i WordPress

/wp-includes/js/jquery

Mappen indeholder disse filer:

jquery.color.min.js
jquery.form.js
jquery.form.min.js
jquery.hotkeys.js
jquery.hotkeys.min.js
jquery.js
jquery.masonry.min.js
jquery.query.js
jquery.schedule.js
jquery.serialize-object.js
jquery.table-hotkeys.js
jquery.table-hotkeys.min.js
jquery.ui.touch-punch.js
suggest.js
suggest.min.js
ui (mappe)

Plugins / Templates kan mao. anvende jQuery. Ui mappen indeholder som navnet antyder en række ui-filer: knapper, datepicker etc. etc.

En række bloggere advarer mod at bygge jQuery ind i et plugin eller en template. I stedet bør man bruge den version af jQuery, som WP indeholder. Hvis flere versioner anvendes kan jQuery angiveligt være årsag til konflikter eller sammenbrud på websiden.

Published by Per Thykjaer Jensen

I teach code at the Multimedia Design and Communication program at Aarhus Business College. Expert: WordPress, Linux and JavaScript.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.