Stien til jQuery i WordPress

/wp-includes/js/jquery

Mappen indeholder disse filer:

jquery.color.min.js
jquery.form.js
jquery.form.min.js
jquery.hotkeys.js
jquery.hotkeys.min.js
jquery.js
jquery.masonry.min.js
jquery.query.js
jquery.schedule.js
jquery.serialize-object.js
jquery.table-hotkeys.js
jquery.table-hotkeys.min.js
jquery.ui.touch-punch.js
suggest.js
suggest.min.js
ui (mappe)

Plugins / Templates kan mao. anvende jQuery. Ui mappen indeholder som navnet antyder en række ui-filer: knapper, datepicker etc. etc.

En række bloggere advarer mod at bygge jQuery ind i et plugin eller en template. I stedet bør man bruge den version af jQuery, som WP indeholder. Hvis flere versioner anvendes kan jQuery angiveligt være årsag til konflikter eller sammenbrud på websiden.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.