Categories
Kanban MySQL

Litteraturlisten

Masterprojektets litteraturliste skal naturligvis skabes via en MySQL database. Derfor var det relativt enkelt at udvikle en klasse i WordPress, der automatisk formatterer litteraturlisten. Sådan ser klassen ud:

class littList {

public function BooksAnnotated() {

	global $wpdb; // wp db class

	$result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM `Litteraturliste` ORDER BY `Author`") or trigger_error(mysql_error()); 

	foreach($result as $row){
		echo "<p><strong>" 
		. $row->Author 
		. ":</strong> &quot;" 
		. $row->Title
		. "&quot;, "
		. $row->Where
		. " ("
		. $row->Year
		. ") <br>    "
		. $row->Note																																				
		.  "</p> ";
	}

} // end littList

Databasens grundlæggende struktur er nem at rekonstruere 😉

Resultatet ser sådan ud:

Aristoteles: “Poetik”, Hans Reitzels Forlag (1958)
Aristoteles (384 – 322 fvt.) – værket er udgangspunkt for dramatisk fortælleteknik. Spændingskurven i berettermodellen er inspireret af Aristoteles. Kanban etablerer en fortælling.

Baym, Nancy: “Personal Connections In The Digital Age”, Polity (2010)
p. 6: Seven key concepts – måder at knytte sociale kontakter online.

Benson, Jim; Barry, Tonianne DeMaria: “Personal Kanban – Mapping Work | Navigating Life”, Modus Cooperandi Press (2011)
En praksisnær manual baseret på personlige erfaringer.

Bouvin, Niels Oluf & Hansen, Allan: “Kompendium: Hypermedier og Web”, Computer Science, Aarhus Universitet (2011)
p. 95 Berners-Lee, Tim: “The Semantic Web” (2001) p. 214 Nardi et al.: “Why we Blog” (2004) p. 229 O’Reilly, Tim: “What is Web 2.0” (2005) p. 54 Halaz, Frank G.: “Reflections on Notecards: Seven Issues for the Next Generation of Hypermedia Systems” (1988)

Burgess, Jean; Green, Joshua: “Youtube”, polity (2009)
p. 58 Youtube’s social network

(… etc…)

Uberto Eco råder forskere, som skal i gang med et større projekt, til at lave en samling af kartotekskort, der igen ordnes i skuffer eller kasser. Databasen er et mere nutidigt svar på forskerens udfordring.

By Per Thykjaer Jensen

Per is the WordPress expert at Business Academy Aarhus. Senior Lecturer at the Multimedia Design Programme. His background is in the Arts: MA Literature History and BA Art History. Later he added a MA in IT, interaction and Multimedia. And he is a wicked Linux user.