Categories
Kanban WordPress

Sådan: $wpdb->update / insert

$wpdb klassen bruges sådan (se Codex her):

$wpdb->update(
   "KbnProjects", // tabellen
      array('Name' => 'Værdi'), // opdateringsfeltet
      array('ID' => 0) // Id 
);

Insert fungerer i øvrigt på en lignende måde:

$wpdb->insert( 
	'table', 
	array( 
		'column1' => 'value1', 
		'column2' => 123 
	), 
	array( 
		'%s', // streng
		'%d' // tal
	) 
);

Codex forklarer desværre ikke, hvordan et array skal se ud, når et felt har en autoincremented Id. I dette tilfælde indsætter man en NULL værdi. I praksis kunne det se sådan ud:

	$wpdb->insert(
		'MyTable',
		array(
			'Id' => NULL,
			'KbnProjects_Id' => 1,
			'Color' => 'Smurphy',
			'Limit' => 3,
			'State' => 'Nuser!'
		),
		array(
			'%d',
			'%d',
			'%s',
			'%d',
			'%s'
		)

	);

Værdierne kunne sætte ind fra en formular, fx

'KbnProjects_Id' => $_POST['KnbProjects_Id'],
'Color' => $_POST['Color'],
... etc ...

By Per Thykjaer Jensen

Per is the WordPress expert at Business Academy Aarhus. Senior Lecturer at the Multimedia Design Programme. His background is in the Arts: MA Literature History and BA Art History. Later he added a MA in IT, interaction and Multimedia. And he is a wicked Linux user.

We use cookies - is it ok with you+ more information

Multimusen.dk will set a few cookies from Doubleclick, Google and the Social Media plugins they ay set some cookies.

Close