Dashboard widget

Her er opskriften til en dashboard widget, inspireret af Olinik & Jackson “The WordPress Anthology” (2011):

function kanbanAdmin() {
	require('log-new.php');
}

// Register the new Dashboard widget
function add_kanbanAdmin(){
	wp_add_dashboard_widget('webkanban', 'Webkanban Create Log', 'kanbanAdmin' );
}

// add to the Dashboard 
add_action('wp_dashboard_setup','add_kanbanAdmin');

Published by Per Thykjaer Jensen

I teach code at the Multimedia Design and Communication program at Aarhus Business College. Expert: WordPress, Linux and JavaScript.