Categories
Kanban

I dag

 • Select box funktion i en formular. Boxens værdier hentes via MySQL.
 • Noter CRUD

Og så begynder det vist at ligne noget brugbart.

Categories
Kanban

Select box

<select>
 <option value="volvo">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="mercedes">Mercedes</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>
Categories
Kanban

Skitse webkanban

Skitse webkanban
Skitse webkanban 20130222
Categories
Artikler

Wienerschnitzel

image

Categories
Kanban WordPress

Sådan: $wpdb->update / insert

$wpdb klassen bruges sådan (se Codex her):

$wpdb->update(
  "KbnProjects", // tabellen
   array('Name' => 'Værdi'), // opdateringsfeltet
   array('ID' => 0) // Id 
);

Insert fungerer i øvrigt på en lignende måde:

$wpdb->insert( 
	'table', 
	array( 
		'column1' => 'value1', 
		'column2' => 123 
	), 
	array( 
		'%s', // streng
		'%d' // tal
	) 
);

Codex forklarer desværre ikke, hvordan et array skal se ud, når et felt har en autoincremented Id. I dette tilfælde indsætter man en NULL værdi. I praksis kunne det se sådan ud:

	$wpdb->insert(
		'MyTable',
		array(
			'Id' => NULL,
			'KbnProjects_Id' => 1,
			'Color' => 'Smurphy',
			'Limit' => 3,
			'State' => 'Nuser!'
		),
		array(
			'%d',
			'%d',
			'%s',
			'%d',
			'%s'
		)

	);

Værdierne kunne sætte ind fra en formular, fx

'KbnProjects_Id' => $_POST['KnbProjects_Id'],
'Color' => $_POST['Color'],
... etc ...
Categories
Kanban

Native admin tables i WordPress

Smashing Magazine (SM) har en artikel om at bruge WPs egen tabel-skaber-klasse til at skabe tabeller. Det giver en spændende funktionalitet. Læs “Create Native Admin Tables in WordPress”.

Så vidt jeg kan se er artiklen i SM inspireret af dette plugin af Matt van Andel. På sitepoint findes en ganske hæderlig forklaring til udvikling af plugins til WP af R. Nimesh. En tredje mulighed er dette plugin, der både kan lave databasen, tabellerne og shortcodes. Men den får kun tre stjerner, så der er nok en bug eller to i koden.

WP udviklere kan anvende de originale klasser til at skabe plugins, der i stil og udtryk ligner den originale WP. Som WP udvikler kommer man hurtigt til at arbejde på en måde, der minder om CakePHP frameworket – selv om man dog ikke har en kommandolinje til rådighed.

Categories
Kanban

I dag: organisere og genbruge kode

CRUD fungerer på én database, derfor:

 • Oprydning i koden
 • På basis af én CRUDs klasser udvikles de resterende databaser