Scrum board på arbejdet

I begyndelsen af januar scorede teamet en opslagstavle og aftalte korte ugentlige scrummøder i en frokostpause. Scrumboardet er ikke kommet fra start, fordi vi mangler … af alle ting … knappenåle.

Published by Per Thykjaer Jensen

Senior Lecturer at the Multimedia Design and Communication Programme at Aarhus Business College. I teach code and UX. Linux evangelist and WordPress expert.