Plugin til WordPress

Koden bør udvikles som et WordPress plugin. Noterne skal kunne vises på en side via en shortcode fx “petj-kanban”.

Published by Per Thykjaer Jensen

Senior Lecturer at the Multimedia Design and Communication Programme at Aarhus Business College. I teach code and UX. Linux evangelist and WordPress expert.