At visualisere en arbejdsproces

Kanban handler om at visualisere en arbejdsproces. Om udviklerne vælger at arbejde med rollefordeling a la Scrum eller om de bruger en vandfaldsmodel – eller et af de andre “udviklingsparadigmer” er underordnet.

Kanban kan både bruges lineært og iterativt. Man kan vælge at lade sedlerne flytte sig trin for trin – så har man et vandfaldsparadigme. Alternativt kan man prøve sig frem – hvis en test ikke lykkes, så kan sedlen gå tilbage til en todo – eller hvad den passende kolonne nu hedder. Og så er metoden pludselig “agil”.

Men jeg tror ikke, at Toyota har tænkt kanban som en agil metode. Kanban skulle sikre et “workflow” med klart definerede trin, der logisk leder frem mod “done”. Oprindeligt minder kanban mere om en vandfaldsmodel end en agil metode.

Hvorfor er det da så vigtigt for agilisterne bruge en model, der har rod i en vandfaldsmetode?

Published by Per Thykjaer Jensen

Senior Lecturer at the Multimedia Design and Communication Programme at Aarhus Business College. I teach code and UX. Linux evangelist and WordPress expert.