Categories
Kanban

Jim Benson fra: “Personal Kanban”

Narratives and maps
“The story” of our work is a familiar one, following the arc of stories from any era and any culture. Born in our backlog, work travels through different stages of our value stream where it develops, is tested, and ultimately finds resolution” (Benson 2009: 23 – 24)

 

(…)

 

“Personal kanban is a pull-based system. We pull work into DOING only when we have room to accomodate it. Pulling is a willful act. This is different from “pushing” which is how we normally take on work. (ibid. p. 39)

 

(…)

 

“Visualize your work.
Limit your work in progress.” (ibid. p. 26)

Categories
Kanban

Hvorfor ligner mit projekt ikke en vandfaldsmodel?

Konstaterer, at mit workflow ser nogenlunde sådan ud:

1) Finde et problem. Spørge brugere. Undersøge.
2) Tænke over en løsning. Spørge brugere. Undre. Undersøge.
3) Modeller af workflow -> ER diagrammer
4) Etablere databasen på grundlag af modeller
5) PHP / HTML -> CRUD funktionalitet
6) Design (udvikle CSS)

Det ser ud til at det egentlige design udvikles til sidst, når jeg har fundet ud af, hvordan produktet skal virke. Måske er mit spørgsmål forkert, for hvis jeg havde besluttet at følge en vandfaldsmodel, så havde projektet taget en anden drejning.

 

Categories
Kanban

Prototype

Er ved at udvikle prototypen. I første omgang skal det blot være muligt at CRUD noterne. Arbejder mere med funktionalitet end design og usability. Af en eller anden grund foretrækker jeg at lave en fungerende prototype – for derefter at bearbejde design og brugervenlighed.

Categories
Kanban

Shneiderman’s Pillars

Ben Shneiderman taler om fire søjler i design af software:

a) User Interface Requiements
b) Guidelines, Documents and Process
c) User Interface, Software Tools
d) Expert Reviews & Usability Testing.

(Ch. 3)

Categories
Kanban

Log blog

Loggen bør være en blog. Den skal både kunne sorteres kronologisk og med det nyeset først. En fortælling begynder jo ikke bagfra. Twitters ide om 250 tegn er ikke tosset. (Del af en drøm i nat)

Bloggen vender modsat ift. en traditionel fortælling.

Categories
Kanban

MySQL

Databasen er sat op på LAMP-serveren. PHP og et par SQL queries udført. Forms skabt i PHP. Den tekniske konstruktion skrider fremad. Databasen er struktureret med inspiration fra ER-diagrammerne.

Systemet kører på en Macbook i Virtualbox. Serveren er en Debian med LXDE skrivebordsmiljø. Den virtuelle maskine kører lidt langsomt, og så er det rart med et skrivebordsmiljø, der ikke kræver de vilde ressourcer.

MySQL kræver at en bruger har de korrekte rettigheder. Det er relativt enkelt at sætte den slags op i PHPMyAdmin.

Det virtuelle testmiljø er på plads. I første omgang vil jeg udvikle i dette testmiljø. Når koden er klar kan den ændres til noget, som virker i WordPress. Først skal de mange formularer gennemtænkes.

Categories
Kanban

Participatory Design

I løbet af oktober – november 2012 har jeg præsenteret kanban som et alternativ til MS Project, Open Proj og andre smagsvarianter. Klasserne skulle udarbejde ideer til kanbans, der kunne bruges i arbejdet med projekter på multimediedesigneruddannelsen og på linjen film og animation.

Der kom en række kreative ideer til, hvordan man kunne designe en kanban. Flere havde meget konkrete ideer til, hvad søjlerne kunne hedde. Nogle systemer var komplekse. Andre meget enkle.

Diskussionen handlede også om forskellen på en kanban af papir og på PC. En god kommentar var:

– På en PC kan du lave en copy-paste. Det kan en opslagstavle ikke gøre.

Jeg bad klasserne overveje, hvordan man kunne registrere, hvordan et projekt skrider frem. Forskellen på et uddannelsesprojekt og en produktion er jo at vi under uddannelsen skal se tilbage og lære noget af erfaringerne. Derfor er en registrering af arbejdet nødvendig; men hvordan kan man så løse det.

Her var flere gode ideer til at lave en automatisk log. En gruppe havde en ide om at man kunne tegne en kalender. Hver proces fik en linje – og når den var aktiv skulle den have en farve. Resultatet ville ligne et Gantt-kort.

Flere grupper arbejdede med ideen om at regisrere opslagstavlen ved hjælp af fotos. Man kan jo opstille sin kanban foran et godt webcam – eller blot registrere fotos med et godt DSLR kamera.