Categories
Kanban

Christian Dalsgaard “Mellem det personlige og det faglige”

Christian Dalsgaard (MedieKultur 51) “Mellem det personlige og det faglige” søger en definition på blogs og skriver:

“Problemerne med at karakterisere blogs hænger tæt sammen med en genrediskussion og med en diskussion af, hvorvidt bloggen kan karakteriseres som en genre eller et medie. Først og fremmest har problemerne med at formulere en entydig definition af blogs medført en type- eller genrediskussion, der har taget udgangspunkt i en skelnen mellem filter-blogs og de mere dagbogsagtige blogs: “Other sources confirm this perception of two major types based primarily on a different substantive emphasis: an earlier type that emphasizes infor- mation access with links to other sites of interest, and a later type that emphasizes personal, diary-like writing” (Miller & Shepherd, 2004). Denne inddeling er siden blevet udvidet med yderligere inddelinger og tæller nu (mindst) følgende typer eller genrer af blogs:

• Filter
• Personlig
• Faglig
• Politisk

Categories
Kanban

ER IV til kanban projektet


Categories
Kanban PHP

PHP, Apache, MySQL, Debian

Har netop konfigureret en LAMP server på et virtuelt Debiansystem i Mac OS X i virtualbox. Gnome skrivebordsmiljøet var for tungt; men LXDE fungerer fint. Jeg regner med at skrive koden i Pico (Nano), MC (Midnight Commander) og Bluefish.

Categories
Multimedia Deign

I kan ikke slå os ihjel

Ok, jeg skulle bare lige prøve, hvordan man indlejrer musik fra Spotify…

Categories
Kanban

ER brainstorm III

Categories
Kanban

ER brainstorm II

 

Hvis en kanban skal kunne bruges til retrospektiv analyse, så er en log nødvendig.

Dette ER-diagram tilføjer en log. Herefter er det muligt at følge projekternes udvikling – og noterne kan skifte KanbanStates så ofte de vil. Loggen opdateres automatisk og kan “renses” når en note eller et projekt slettes. KanbanStates bør kunne redigeres, således at kolonnernes overskrifter kan ændres efter brugerens ønsker.

NB: En kopifunktion bør indtænkes i GUI.

Categories
Kanban

WPMVC

Installerede eksempelfilen. Resultat: SQL-fejl. Der skulle rettes i to tabeller, og den nødvendige SQL-sætning blev givet. Men alligevel – tænk hvis jeg ikke havde kendt til PHPMyAdmin …