Kanban – bør være en tabel

En kanban er pr. definition en tabel. Men virker drag-n-drop med tabeller. En hurtig test på W3Schools bekræfter det.

Test på W3Schools – en kanban er en tabel med et antal kolonner.

By Per Thykjaer Jensen

Per is the WordPress expert at Business Academy Aarhus. Senior Lecturer at the Multimedia Design Programme. His background is in the Arts: MA Literature History and BA Art History. Later he added a MA in IT, interaction and Multimedia. And he is a wicked Linux user.