Christian Richard 19.12. 1863

Frederik VII på castrum dolorum
Frederik VII på castrum dolorum
Frederik VII på castrum dolorum
Frederik VII på castrum dolorum (Illustreret Tidende 29.11. 1863)

 

 

 

Mørke.

(Den 19 December 1863.)

Der var saa sort i Kirken om Kongens Sarkofag;
det var som Danmarks Lykke blev jordet idag.
Der var saa sort i Kirken og lige sort er her:
Mulm foruden Stjerner og Mørke fjernt og nær.

I Syd, af gridske Fjender en lynsvanger Sky;
i Nord, hos vore Frænder kun Taage til Ly;
i Øster og i Vester knagende, knugende Is
– hvor skal dog vor lille Baad gaa fri for Forlis?

Opad er der Lysning og opad er der Haab!
Der sidder Lynets Herre, Han hører vore Raabl
Han kan Stormen stille og slukke Skyens Brand,
i Taagen tænde Stjerner og smelte Is til Vand!

(Kilde)

Published
Categorised as 1863

By Per Thykjaer Jensen

Per is the WordPress expert at Business Academy Aarhus. Senior Lecturer at the Multimedia Design Programme. His background is in the Arts: MA Literature History and BA Art History. Later he added a MA in IT, interaction and Multimedia. And he is a wicked Linux user.