Category: 1863

 • Søren Frich

  Aarhus blev centrum for dansk jernbaneindustri i 1860-erne. Søren Frich (1827 – 1901) blev en nøgleperson. Han indså, at der måtte være et marked og at Aarhus havde en god beliggenhed i Jylland. Citat: “Hjemme i Danmark kunne Søren Frich tydeligt se, at de danske jernstøberier stod langt tilbage i forhold til de udenlandske konkurrenter […]

 • Anden slesvigske krig

  Endnu mente danskerne, at Dannevirke kunne forsvare landet effektivt; men krigen var på vej. Det må man have vidst i november 1863: “Den tyske forbundsdag havde allerede den 1. oktober 1863 vedtaget, at besætte Holsten ved en forbundseksekution, for at tvinge Danmark til at overholde Londonaftalerne. Nogle mindre indrømmelser fra dansk side fandt den ikke […]

 • Christian Richard 19.12. 1863

  Christian Richard 19.12. 1863

        Mørke. (Den 19 December 1863.) Der var saa sort i Kirken om Kongens Sarkofag; det var som Danmarks Lykke blev jordet idag. Der var saa sort i Kirken og lige sort er her: Mulm foruden Stjerner og Mørke fjernt og nær. I Syd, af gridske Fjender en lynsvanger Sky; i Nord, hos […]

 • Illustreret Tidende 1860-erne

  Illustreret Tidende 1860-erne

  Illustreret Tidende var et Københavnerblad med illustrerede nyheder. Aarhus var i 1860-erne kun en mellemstor købstad.  Trods det findes flere billeder fra Aarhus i 1860-erne fra Illustreret Tidende. Sct. Olai marked lå omtrent over for det nuværende Magasin. Hjørnebygningen til højre findes stadig. Nu er der en 7-Eleven kiosk. På vej fra Aarhus passerede H.C. […]

 • Hansen-Reistrup

  Kunstneren Hansen-Reistrup er født i Århus 1863. Står for en række monumentale udsmykninger, bl.a. i frimurerlogen, Christiansgade. Død: 1929.

We use cookies - is it ok with you+ more information

Multimusen.dk will set a few cookies from Doubleclick, Google and the Social Media plugins they ay set some cookies.

Close