At opdatere WordPress

Det er forbløffende enkelt at opdatere WordPress. Her kan man sammenligne med Joomla-opdateringer, der jo kan være noget af en prøvelse.

Published by Per Thykjaer Jensen

Senior Lecturer at the Multimedia Design and Communication Programme at Aarhus Business College. I teach code and UX. Linux evangelist and WordPress expert.