Stien til jQuery i WordPress

/wp-includes/js/jquery

Mappen indeholder disse filer:

jquery.color.min.js
jquery.form.js
jquery.form.min.js
jquery.hotkeys.js
jquery.hotkeys.min.js
jquery.js
jquery.masonry.min.js
jquery.query.js
jquery.schedule.js
jquery.serialize-object.js
jquery.table-hotkeys.js
jquery.table-hotkeys.min.js
jquery.ui.touch-punch.js
suggest.js
suggest.min.js
ui (mappe)

Plugins / Templates kan mao. anvende jQuery. Ui mappen indeholder som navnet antyder en række ui-filer: knapper, datepicker etc. etc.

En række bloggere advarer mod at bygge jQuery ind i et plugin eller en template. I stedet bør man bruge den version af jQuery, som WP indeholder. Hvis flere versioner anvendes kan jQuery angiveligt være årsag til konflikter eller sammenbrud på websiden.

Published by

Per Thykjaer Jensen

I am a Senior Lecturer in front- and backend web programming at the Multimedia Design and Communication Programme at Business Academy Aaarhus.

I speak several languages: PHP, Python, MySQL, JavaScript, Nodejs, HTML, CSS, and … Danish.

Background: MA it, interaction and multimedia – MA Literature history – BA Art History.

Leave a Reply