I dag

  • Select box funktion i en formular. Boxens værdier hentes via MySQL.
  • Noter CRUD

Og så begynder det vist at ligne noget brugbart.

Published by

Per Thykjaer Jensen

I am a Senior Lecturer in front- and backend web programming at the Multimedia Design and Communication Programme at Business Academy Aaarhus.

I speak several languages: PHP, Python, MySQL, JavaScript, Nodejs, HTML, CSS, and … Danish.

Background: MA it, interaction and multimedia – MA Literature history – BA Art History.