Phpscaffold laver ikke “well formed” XML

Phpscaffold producerer kun skitsen til en *ML. Koden er ikke “well formed”: <p><b>Id:</b><br /><input type='text' name='Id'/> Hvis koden skal validere bør dem se sådan ud: <p><b>Id:</b><br /><input type='text' name='Id'/> </p> På W3Schools defineres “well formed” xml sådan: Well Formed XML Documents A “Well Formed” XML document has correct XML syntax. The syntax rules were described… Continue reading Phpscaffold laver ikke “well formed” XML

Phpscaffold og wpdb klassen

<? global $wpdb; // henter klassen if (isset($_POST['submitted'])) { foreach($_POST AS $key => $value) { $_POST[$key] = mysql_real_escape_string($value); } $sql = "INSERT INTO `KbnLog` ( `Id` , `Date` , `KbnProjects_Id` , `KbnNotes_Id` , `KbnStates_Id` ) VALUES( '{$_POST['Id']}' , '{$_POST['Date']}' , '{$_POST['KbnProjects_Id']}' , '{$_POST['KbnNotes_Id']}' , '{$_POST['KbnStates_Id']}' ); "; // mysql_query($sql) or die(mysql_error()); $wpdb->query($wpdb->prepare($sql)); // Query echo… Continue reading Phpscaffold og wpdb klassen

I den kommende uge vil jeg prøve at programmere en fungerende prototype til en webkanban ved hjælp af phpscaffold. Databasen er eksporteret til min server, så nu kan arbejdet begynde. Regner med at der skabes en simpel CRUD-funktionalitet.

CRUD skal betjenes via et administrationspanel i WP. Det skal desuden være muligt at editere de enkelte “tegn” via en knap, der leder til et redigeringsfelt.

Når “stilladset” er på plads skal en præsentationskanban programmeres. Der skal laves en shortcode, som looper gennem databasen. CSS formatterer alt efter skærmstørrelse.

Mht. editor vil jeg arbejde med Pico og Emacs