Categories
Kanban

Phpscaffold laver ikke “well formed” XML

Phpscaffold producerer kun skitsen til en *ML. Koden er ikke “well formed”:

<p><b>Id:</b><br /><input type='text' name='Id'/>

Hvis koden skal validere bør dem se sådan ud:

<p><b>Id:</b><br /><input type='text' name='Id'/> </p>

W3Schools defineres “well formed” xml sådan:

Well Formed XML Documents

A “Well Formed” XML document has correct XML syntax.

The syntax rules were described in the previous chapters:

 • XML documents must have a root element
 • XML elements must have a closing tag
 • XML tags are case sensitive
 • XML elements must be properly nested
 • XML attribute values must be quoted

Output fra phpscaffold skal redigeres, hvis koden skal validere.

Categories
Kanban

Phpscaffold og wpdb klassen

<? 
global $wpdb; // henter klassen

if (isset($_POST['submitted'])) { 
foreach($_POST AS $key => $value) { $_POST[$key] = mysql_real_escape_string($value); } 
$sql = "INSERT INTO `KbnLog` ( `Id` , `Date` , `KbnProjects_Id` , `KbnNotes_Id` , `KbnStates_Id` ) VALUES( '{$_POST['Id']}' , '{$_POST['Date']}' , '{$_POST['KbnProjects_Id']}' , '{$_POST['KbnNotes_Id']}' , '{$_POST['KbnStates_Id']}' ); "; 

// mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 
$wpdb->query($wpdb->prepare($sql)); // Query

echo "Added row.<br />"; 
} 
?>

<form action='' method='POST'> 
<p><b>Id:</b><br /><input type='text' name='Id'/> 
<p><b>Date:</b><br /><input type='text' name='Date'/> 
<p><b>KbnProjects Id:</b><br /><input type='text' name='KbnProjects_Id'/> 
<p><b>KbnNotes Id:</b><br /><input type='text' name='KbnNotes_Id'/> 
<p><b>KbnStates Id:</b><br /><input type='text' name='KbnStates_Id'/> 
<p><input type='submit' value='Add Row' /><input type='hidden' value='1' name='submitted' /> 
</form>

Phpscaffold genererer en kode, der næsten kan anvendes; men et par linjer skal rettes. For det føste skal wpdb gøres global. For det andet anvendes wpdb-klassen til at udføre en SQL query:

<? global $wpdb; // henter klassen // include('config.php'); - denne linje slettes er ikke noedvendig if (isset($_POST['submitted'])) { foreach($_POST AS $key => $value) { $_POST[$key] = mysql_real_escape_string($value); } $sql = "INSERT INTO `KbnLog` ( `Id` , `Date` , `KbnProjects_Id` , `KbnNotes_Id` , `KbnStates_Id` ) VALUES( '{$_POST['Id']}' , '{$_POST['Date']}' , '{$_POST['KbnProjects_Id']}' , '{$_POST['KbnNotes_Id']}' , '{$_POST['KbnStates_Id']}' ); "; // linjen herunder skal aendres til en wpdb klasse // se denne vejledning http://codex.wordpress.org/Class_Reference/wpdb // mysql_query($sql) or die(mysql_error()); // sikkerhed: brug wp prepare // echo $sql; // rens evt. m. prepare $wpdb->query($sql); // query //echo "Added row.<br />"; //echo "<a href='log-list.php'>Back To Listing</a>"; } ?> <form action='' method='POST'> <p><b>Id:</b><br /><input type='text' name='Id'/> <p><b>Date:</b><br /><input type='text' name='Date'/> <p><b>KbnProjects Id:</b><br /><input type='text' name='KbnProjects_Id'/> <p><b>KbnNotes Id:</b><br /><input type='text' name='KbnNotes_Id'/> <p><b>KbnStates Id:</b><br /><input type='text' name='KbnStates_Id'/> <p><input type='submit' value='Add Row' /><input type='hidden' value='1' name='submitted' /> </form>

Phpscaffolds kildekode burde relativt enkelt kunne redigeres til at “kompilere” en WordPress egnet kode; men det et andet projekt.

Ovenstående kode beskytter ikke mod forsøg på SQL-indsprøjtninger. Ved hjælp af prepare opnås en bedre beskyttelse. Wpdblinjen skal se sådan ud:

$wpdb->query($wpdb->prepare($sql));

Den rensede kode ser herefter sådan ud:

<? 
global $wpdb; // henter klassen

if (isset($_POST['submitted'])) { 
foreach($_POST AS $key => $value) { $_POST[$key] = mysql_real_escape_string($value); } 
$sql = "INSERT INTO `KbnLog` ( `Id` , `Date` , `KbnProjects_Id` , `KbnNotes_Id` , `KbnStates_Id` ) VALUES( '{$_POST['Id']}' , '{$_POST['Date']}' , '{$_POST['KbnProjects_Id']}' , '{$_POST['KbnNotes_Id']}' , '{$_POST['KbnStates_Id']}' ); "; 

$wpdb->query($wpdb->prepare($sql)); // Query

echo "Added row.<br />"; 
} 
?>

<form action='' method='POST'> 
<p><b>Id:</b><br /><input type='text' name='Id'/> 
<p><b>Date:</b><br /><input type='text' name='Date'/> 
<p><b>KbnProjects Id:</b><br /><input type='text' name='KbnProjects_Id'/> 
<p><b>KbnNotes Id:</b><br /><input type='text' name='KbnNotes_Id'/> 
<p><b>KbnStates Id:</b><br /><input type='text' name='KbnStates_Id'/> 
<p><input type='submit' value='Add Row' /><input type='hidden' value='1' name='submitted' /> 
</form>

I stedet for at rette global-linjen i alle filerne kan man bevare include(‘config.php’); – og lave en phpfil med dette indhold:

<?php global $wpdb; ?>
Categories
Kanban

Uge 8 – programmerer prototypen

I den kommende uge vil jeg prøve at programmere en fungerende prototype til en webkanban ved hjælp af phpscaffold. Databasen er eksporteret til min server, så nu kan arbejdet begynde. Regner med at der skabes en simpel CRUD-funktionalitet.

CRUD skal betjenes via et administrationspanel i WP. Det skal desuden være muligt at editere de enkelte “tegn” via en knap, der leder til et redigeringsfelt.

Når “stilladset” er på plads skal en præsentationskanban programmeres. Der skal laves en shortcode, som looper gennem databasen. CSS formatterer alt efter skærmstørrelse.

Mht. editor vil jeg arbejde med Pico og Emacs