Corona SDK fra terminalen

Corona SDK via terminal
Corona SDK via terminal

Det er en god ide at initiere programmet fra et terminalvindue. Fordelen er at man får debugging informationer med – og dermed bliver koden meget lettere at rette.

På en Mac ligger Coronas filer sådan:

cd /Applications/CoronaSDK/

Programmet startes sådan:

./Corona\ Terminal

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.