Categories
MySQL sql

SQL count(): The Most Popular Cake

So how do yo find the most popular cake in the Shire Bakery? Here’s an idea.

PhpMyAdmin: the most popular caske
PhpMyAdmin: the most popular caske
-- Show the best cookie
-- See: Ben Forta Chap. 16
SELECT COUNT( cakes.cake ) AS 'popular', cakes.cake, costumers.who
FROM cakes, costumers, likes
-- sort out the cardinalities (relations)
WHERE cakes.cakes_id = likes.cakes_id
AND costumers.costumers_id = likes.costumers_id

-- group by the cake 
group by cakes.cake

-- and sort (most popular and downwards)
order by popular desc
Categories
Multimedia Deign MySQL

SQL: Many-to-Many and One-to-Many

Here’s a short tutorial on how to solve some basic SQL cardinalities. First have a look at the ER-diagram for the database and the resulting tables in PhpMyAdmin.

Many to many and one to many
Many to many and one to many
The ER-Diagram transformed to tables in PhpMyAdmin
The ER-Diagram transformed to tables in PhpMyAdmin

Many-to-Many

Many to many cardinalities may be solved like this:


SELECT cake, who
FROM cakes, costumers, likes
WHERE costumers.costumers_id = likes.costumers_id
AND cakes.cakes_id = likes.cakes_id

Note that there are two where clauses combined via AND.

One-to-Many

This cardinality is more easy:


SELECT inventory .* , costumers.who
FROM inventory, costumers
WHERE inventory.costumers_id = costumers.costumers_id

In the “many” table you simply connect via the “one” table’s id.

You can download and try out the samples from my Github Repository oneToMany_ManyToMany.

Read On

These samples are inspired by Ben Forta’s “MySQL Crash Course” Ch. 15 – 16.

Categories
WAU Blog

At vende grafen i læseretningen

Det blev lidt kringlet, da grafen:

  1. Skulle vise de seneste 30 resultater
  2. Skulle kunne læses fra venstre mod højre

I PHP MyAdmin fandt jeg ud af, at SQL-sætningen kunne se omtrent således ud:


$sql = $wpdb->get_results( "SELECT * FROM `tablename` WHERE name='$username' ORDER BY adate DESC" );

$sql er sorteret sådan, at grafen ville vende modsat læseretningen, og det er forvirrende. Derfor skulle den kringles sådan:


$sql = array_reverse($sql, true);

Og så vender grafen rigtigt.

 

Peakflow graf
Nu vender peakflowgrafen rigtigt – dvs. sidste resultat er placeret yderst til højre.
Categories
WAU Blog

Udfordring: pagination

Programmeringsmæssigt bliver en af udfordringerne at håndtere “pagination”, dvs. sideopdeling af astmadagbogen. Efterhånden som der kommer flere og flere poster i astmabloggens tabel, så bliver det en nødvendighed. Pt. har jeg ikke fundet et oplagt eksempel.

Måske skal man bare tænke det lidt enkelt. En tæller “i” = længden af arrayet. Så trækker man “limit” fra ind til i

Mange kodeeksempler er umådeligt komplicerede, men det her må kunne lade sig gøre. $wpdb skal bruge en SQL sætning med en limit på fx 30 stk. pr. søgning (det ville svare til ca en måneds input, hvis folk skriver peakflow en gang pr. dag).