SQL count(): The Most Popular Cake

This post contiues the SQL tutorial on the Shire Bakery. Here we’ll So how do yo find the most popular cake in the Shire Bakery? Here’s an idea. — Show the best cookie — See: Ben Forta Chap. 16 SELECT COUNT( cakes.cake ) AS ‘popular’, cakes.cake, costumers.who FROM cakes, costumers, likes — sort out the… Continue reading SQL count(): The Most Popular Cake

SQL: Many-to-Many and One-to-Many

Here’s a short tutorial on how to solve some basic SQL cardinalities. First have a look at the ER-diagram for the database and the resulting tables in PhpMyAdmin. Many-to-Many Many to many cardinalities may be solved like this: SELECT cake, who FROM cakes, costumers, likes WHERE costumers.costumers_id = likes.costumers_id AND cakes.cakes_id = likes.cakes_id Note that… Continue reading SQL: Many-to-Many and One-to-Many

At vende grafen i læseretningen

Det blev lidt kringlet, da grafen: Skulle vise de seneste 30 resultater Skulle kunne læses fra venstre mod højre I PHP MyAdmin fandt jeg ud af, at SQL-sætningen kunne se omtrent således ud: $sql = $wpdb->get_results( “SELECT * FROM `tablename` WHERE name=’$username’ ORDER BY adate DESC” ); $sql er sorteret sådan, at grafen ville vende… Continue reading At vende grafen i læseretningen

Udfordring: pagination

Programmeringsmæssigt bliver en af udfordringerne at håndtere “pagination”, dvs. sideopdeling af astmadagbogen. Efterhånden som der kommer flere og flere poster i astmabloggens tabel, så bliver det en nødvendighed. Pt. har jeg ikke fundet et oplagt eksempel. Måske skal man bare tænke det lidt enkelt. En tæller “i” = længden af arrayet. Så trækker man “limit”… Continue reading Udfordring: pagination