Categories
WAU Blog

Udviklingsopgaver

Skitsen herunder viser de sider, der skal udvikles:

 1. Indtastningsformular i WP Kontrolpanelet. Formularen skal skrive til databasen. 
 2. Formularen skal også overføre brugernavn og ID.
 3. Formattering af dato?
 4. Præsentationsdesign med grafer. PHP skal omsætte talværdier til grafer.
 5. Præsentationsdesignet skal kunne vises på en side med en shortcode.
 6. Tabel eller lignende, hvor man kan redigere, slette og opdatere dataposter.
 7. Diverse servicesider: Help, About, etc.
 8. Speciallayout til præsentationssiderne.

Af disse undersider er indtastningsformularen ved at være klar. Den kan skrive til databasen; men mangler stadig at overføre brugeroplysninger fra WP; men det er ikke specielt vanskeligt. Til gengæld var det en udfordring at formattere SQL-strengen korrekt i funktionen.

Formularen i Kontrolpanelet.

 Formularer bliver stylet med Kontrolpanelets CSS, derfor er der kun brugt “rå” HTML. De 25 radiobuttons blev skrevet ved hjælp af en funktion med et loop. Det sparer for masser af tastetryk…

 

Categories
WAU Blog WordPress

Dashboard Widget første forsøg

Ved at anvende nogle “hooks” er det nu muligt at tilføje en form på kontrolpanelet. Den skal lige laves; men et sted skal man jo begynde.

Nu kan man bruge min plugin på to måder:

 • Fra en WP side via en shortcode.
 • Fra kontrolpanelet.

Herefter skal:

 • Databasen: tabellen skal muligvis redesignes en anelse
 • Kontrolpanel: konkret formular skal udvikles (måske kan noget fra CakePHP versionen genbruges?)
 • Shortcode: skal hente sine data fra databasen og præsentere dem grafisk samt tolke eventuelle resultater.

Umiddelbart viser pilotprojektet (med 34 linjers kode), at astmadagbogen kan realiseres i WP.

Det ligner ikke så meget. Men herfra skal formularen tilføjes. Min widget er synlig i kontrolpanelet.
Categories
WAU Blog

Plugin – første spadestik

Så har jeg lavet det første plugin. Målet var at skrive et plugin, der registrerer en shortcode. Umiddelbart virker det jo, som man ser ovenfor.

[asthmadiary]

Næste trin bliver:

 • Indtastningsformular til kontrolpanelet
 • Ændringer i databasen (brugeroplysninger mv.)
 • Formattering af resultater i plugin …

Og dermed burde astmadagbogen være på plads teknisk set ved hjælp af WP API, PHP og MySQL.

Categories
WAU Blog

Hvad er interessant for en astmatiker?

Som bruger af astmadagbogen er det min erfaring, at det mest interessante er sammenfatningen:

 • Hvordan er den generelle helbredstilstand her og nu
 • Det skal være let at indtaste nye observationer i en formular

Derfor bør der allerede i administrationspanelet være en synlig rude, der viser disse data. Der skal kort sagt være:

 • En sammenfatning af observationer
 • Mulighed for at indtaste nye observationer
 • De nye observationer skal bedømmes med det samme (er PEF grøn, gul eller rød?)

Astmadagbogen bør med andre ord være tilgængelig direkte i administrationsmodulet.

Categories
WAU Blog

WP plugin (YouTube)

Categories
WAU Blog

Deadlines

Obligatoriske milepæle som afleveres undervejs til instruktoren (max. 3 sider pr. gang):
11/9 kl. 20: Afgrænsning af projektet (ift. beskrivelsen ovenfor).
18/9 kl. 20: Relevant litteratur (kort præsentation og diskussion af relevans).
25/9 kl. 20: Teknologier der ligner, hvor kommer inspirationen fra?
2/10 kl. 20: Tre dagbogsnotater om vigtige udfordringer.
9/10 kl. 20: Foreløbig overordnet arkitektur, implementationsvalg, datamodel (benyttes til teknisk review d. 14. oktober).
16/10 kl. 20: Evalueringsplan.
20/10: Det tekniske projekt er færdigt, overgang til evaluering.
23/10 kl. 20: Opsummering af teknisk review (reviewet bliver lavet når vi mødes d. 14/10).
30/10 kl. 20: Opsummering af evalueringen.

Rapporten bør maksimalt fylde 15 sider (hvis I ikke har vældigt mange screendumps), eksklusiv appendiks. Rapporten vedlægges en zipfil med rapporten i PDF-format, koden til systemet, et link til et kørende system og et appendiks med en (kort) brugsvejledning.
Afleveres senest 6/11 kl. 09:00 som email til bodker@cs.au.dk

Categories
WAU Blog

WordPress opsætning

Hvordan skal WordPress fungere?

 • Patienten skal kunne logge ind og indtaste data. Dette bør ske direkte på kontrolpanelet.
 • Patienten skal kunne læse en sammenfatning af dagens resultat (om peakflow er rød, gul eller grøn) samt se grafiske oversigter. Dette bør ske ved at gå ind i bloggen. Patientens blog skal være tilgængelig for registrerede brugere på WP.
 • Brugeren skal kunne kommentere.
 • Lægen skal kunne logge ind og læse resultater.
 • Lægen skal kunne kommentere.

Der skal med andre ord udvikles:

 • Plugin til indtastning af data, der gemmes i databasen (her genbruger jeg databasen fra modul II)
 •  Mulighed for at kommentere indlæg.
 • Template der passer til emnet (den nuværende template er noget psykeldelisk)