CV: Per Thykjaer Jensen [work in progress]

  • Underviser i multimedie-programmering. 
  • Forfatter og forlagsopgaver.
  • Ekspert: avanceret WordPress-programmering.

Underviser: multimediedesign ( 1999 – nu )

Erhvervsakademi [EA] Aarhus

Underviser i programmering med fokus på UX.

EA Aarhus: Formand for lektorbedømmelsesudvalg

Som formand leder og koordinerer jeg arbejdet med at vurdere lektoranmodninger. Formændene vælges af Undervisnings- og forskningsministeriet.

EA Aarhus: Adjunktvejleder

Adjunkter gennemgår et pædagogisk forløb over flere år. Jeg vejleder adjunkterne, når de skriver deres lektoranmodning.

EA Aarhus: Visiting Scolar University of Regina, Sashcachewan, Canada

2016: Visiting Scholar at University of Sascachewan, Canada. Læs min blog fra Canada her.

EA Aarhus: Forskningsprojekt

2016 – 2017: Videre med WordPress – etårigt forskningsprojekt. Projektet sluttede med udgivelse af e-bogen “WordPress in the Classroom” (Erhvervsakademi Aarhus 2017).

EA Lillebælt

Underviser på Multimediedesigneruddannelsen og på overbygningen Web Developer. Er i perioden tilknyttet specialiseringen i animation og video. Fag: kommunikation, design og programmering.

Master IT, interaktionsdesign og multimedie

2012: MA IT, interaktionsdesign og multimedie. IT Vest.

EA Aarhus

1999 – 2010: Underviser på Multimediedesigneruddannelsen i fagområderne design, kommunikation og virksomheden. 

Højskolelærer ( 1997 – 1999 )

Nørgaards Højskole, Bjerringbro

1997 – 1999: Højskolelærer og netværksansvarlig på Nørgaards Højskole. Underviser på lange forløb og ugekurser. Står for rejser til Norge og Spanien. Morgensamlinger med den historien om højskolen, Grundtvig og Kold.

Varme sommerdage i kano på Gudenåen.

Gymnasielærer ( 1993 – 1997 )

Hjørring Gymnasium og HF

19## – 1997

Praktisk og teoretisk pædagogikum

19## – 1997

Støvring Gymnasium og HF

19## – 1997

Uddannelse

W.B. Yeats (source: Wikipedia)

Aarhus Universitet 1981 – 1991

  • 1991: Cand.mag. med speciale i den irske forfatter W.B. Yeats.
  • Hovedfag: Litteraturhistorie.
  • Bifag: Kunsthistorie suppleret med kompetencegivende kursus, der giver ret til undervisning i faget billedkunst.