Dashboard Widget første forsøg

Ved at anvende nogle “hooks” er det nu muligt at tilføje en form på kontrolpanelet. Den skal lige laves; men et sted skal man jo begynde.

Nu kan man bruge min plugin på to måder:

 • Fra en WP side via en shortcode.
 • Fra kontrolpanelet.

Herefter skal:

 • Databasen: tabellen skal muligvis redesignes en anelse
 • Kontrolpanel: konkret formular skal udvikles (måske kan noget fra CakePHP versionen genbruges?)
 • Shortcode: skal hente sine data fra databasen og præsentere dem grafisk samt tolke eventuelle resultater.

Umiddelbart viser pilotprojektet (med 34 linjers kode), at astmadagbogen kan realiseres i WP.

Det ligner ikke så meget. Men herfra skal formularen tilføjes. Min widget er synlig i kontrolpanelet.

Plugin – første spadestik

Så har jeg lavet det første plugin. Målet var at skrive et plugin, der registrerer en shortcode. Umiddelbart virker det jo, som man ser ovenfor.

[asthmadiary]

Næste trin bliver:

 • Indtastningsformular til kontrolpanelet
 • Ændringer i databasen (brugeroplysninger mv.)
 • Formattering af resultater i plugin …

Og dermed burde astmadagbogen være på plads teknisk set ved hjælp af WP API, PHP og MySQL.

WP notater

Plugin

 • Admin: husk at div id=wrap og at overskrifter er h2.
 • Admin: form skal skrive til DB.
 • Resultater af observationer skal vises på en sammenfattende page via en shortcode (API. eksempel)

Der skal mao. produceres to sider. Resultatsiden skal tjekke om brugeren er logget ind.
— Svar: det er lige omvendt. WP har en klasse, der fortæller hvem der er logget på.

Skal det være muligt at kommentere denne side?