Categories
Multimedia Design MySQL

Adminer – a lightweight alternative to PhpMyAdmin

PhpMyAdmin is powerfull but the GUI is messy. Adminer is a lightweight alternative. You have to download the files and place them in your folder.


# sudo apt-get isntall adminer
# sudo ln -s /usr/share/adminer/ adminer

The first line will install the files. They are saved in /usr/share/adminer. Therefore we need a symbolic link to the folder, which is made in the second line of code.

Categories
MySQL sql

SQL count(): The Most Popular Cake

So how do yo find the most popular cake in the Shire Bakery? Here’s an idea.

PhpMyAdmin: the most popular caske
PhpMyAdmin: the most popular caske
-- Show the best cookie
-- See: Ben Forta Chap. 16
SELECT COUNT( cakes.cake ) AS 'popular', cakes.cake, costumers.who
FROM cakes, costumers, likes
-- sort out the cardinalities (relations)
WHERE cakes.cakes_id = likes.cakes_id
AND costumers.costumers_id = likes.costumers_id

-- group by the cake 
group by cakes.cake

-- and sort (most popular and downwards)
order by popular desc
Categories
Multimedia Design MySQL

SQL: Many-to-Many and One-to-Many

Here’s a short tutorial on how to solve some basic SQL cardinalities. First have a look at the ER-diagram for the database and the resulting tables in PhpMyAdmin.

Many to many and one to many
Many to many and one to many
The ER-Diagram transformed to tables in PhpMyAdmin
The ER-Diagram transformed to tables in PhpMyAdmin

Many-to-Many

Many to many cardinalities may be solved like this:


SELECT cake, who
FROM cakes, costumers, likes
WHERE costumers.costumers_id = likes.costumers_id
AND cakes.cakes_id = likes.cakes_id

Note that there are two where clauses combined via AND.

One-to-Many

This cardinality is more easy:


SELECT inventory .* , costumers.who
FROM inventory, costumers
WHERE inventory.costumers_id = costumers.costumers_id

In the “many” table you simply connect via the “one” table’s id.

You can download and try out the samples from my Github Repository oneToMany_ManyToMany.

Read On

These samples are inspired by Ben Forta’s “MySQL Crash Course” Ch. 15 – 16.

Categories
Kanban WordPress

CSS i plugin

Dokumentationen på Codex er ikke lysende klar; men et plugin gør sådan:

/* filters etc. */
add_action('wp_print_styles', 'add_hyperboard_stylesheet');

// (...)

/*Required stylesheets */
function add_hyperboard_stylesheet() {
	$myStyleUrl = WP_PLUGIN_URL . '/hyperboard/styles.css';
	$myStyleFile = WP_PLUGIN_DIR . '/hyperboard/styles.css';

    if ( file_exists($myStyleFile) ) {
      wp_register_style('HyperBoardStyleSheets', $myStyleUrl);
      wp_enqueue_style( 'HyperBoardStyleSheets');
    }
}

Pluginet sætter en krog i wp_print_styles.

Categories
Kanban

Native admin tables i WordPress

Smashing Magazine (SM) har en artikel om at bruge WPs egen tabel-skaber-klasse til at skabe tabeller. Det giver en spændende funktionalitet. Læs “Create Native Admin Tables in WordPress”.

Så vidt jeg kan se er artiklen i SM inspireret af dette plugin af Matt van Andel. På sitepoint findes en ganske hæderlig forklaring til udvikling af plugins til WP af R. Nimesh. En tredje mulighed er dette plugin, der både kan lave databasen, tabellerne og shortcodes. Men den får kun tre stjerner, så der er nok en bug eller to i koden.

WP udviklere kan anvende de originale klasser til at skabe plugins, der i stil og udtryk ligner den originale WP. Som WP udvikler kommer man hurtigt til at arbejde på en måde, der minder om CakePHP frameworket – selv om man dog ikke har en kommandolinje til rådighed.

Categories
Kanban

CRUD på vej

Den primitive CRUD er på vej. Filerne fra phpscaffold kan faktisk ikke anvendes i deres nuværende form. Jeg kan dog til en vis grad bruge SQL-sætningerne og formularerne. Men koden skal i vid udstrækning skrives fra bunden af.

Til gengæld er WP Codex nem at gå til. Jeg bruger også “Professional WordPress Plugin Development” af Williams et al. (2011).

Umiddelbart vil jeg udvikle:

 • Adminstrator menuer
 • Præsentation i form af shortcode
 • Præsentation i form af widget til Dashboard
Categories
Kanban

Hvorfor ligner mit projekt ikke en vandfaldsmodel?

Konstaterer, at mit workflow ser nogenlunde sådan ud:

1) Finde et problem. Spørge brugere. Undersøge.
2) Tænke over en løsning. Spørge brugere. Undre. Undersøge.
3) Modeller af workflow -> ER diagrammer
4) Etablere databasen på grundlag af modeller
5) PHP / HTML -> CRUD funktionalitet
6) Design (udvikle CSS)

Det ser ud til at det egentlige design udvikles til sidst, når jeg har fundet ud af, hvordan produktet skal virke. Måske er mit spørgsmål forkert, for hvis jeg havde besluttet at følge en vandfaldsmodel, så havde projektet taget en anden drejning.

 

We use cookies - is it ok with you+ more information

Multimusen.dk will set a few cookies from Doubleclick, Google and the Social Media plugins they ay set some cookies.

Close