WordPress in Depth

Når en bog vælger at hedde “Wordpress in Depth”, så kunne man forvente noget tilbundsgående. Men bogen er langt fra dybdegående, selv om den er meget lang. Mange sider bruges til overflødige beskrivelser af WP interfaces; mens beskrivelser af udviklingsmuligheder med plugins er mangelfulde. Faktisk kan man sige, at webudvikleren er bedre tjent med at… Continue reading WordPress in Depth