Webkanban – praktik og refleksion

” Webkanbanen er et redskab til projektstyring. Arbejdet med udvikling af webkanbanen er et eksempel på en refleksiv praksis, hvor blogging og participatory design spiller en afgørende rolle.”

Webkanban – den refleksive planlægnings-tavle
En kanban er en planlægningstavle. Begrebet kanban stammmer fra Japan.  Tavlen inddeles i kolonner, fx: “Opgaver”, “I gang” og “Færdig”. Noter, der repræsenterer delopgaver, flyttes fra kolonne til kolonne efterhånden som projektet skrider frem.

Hukommelse er forudsætningen for refleksion
Webkanbanen kan mere end en traditionel opslagstavle. Den “husker” hvad der sker i projektarbejdet.

Webkanban i praksisnære projekter
Jeg har udviklet en webkanban som et plugin til WordPress. Du kan downloade kanbanen og masterafhandlingen om kanban i undervisningen herunder.

Abstract: “Webkanban and the reflective practiconer”
MA thesis in it, interaction design and multimedia
By Per Thykjær Jensen 2013

This thesis is an attempt to develop a web based kanban as a WordPress Plugin. The intended target group for the application is students at the Multimedia Design Programme at Danish business academies.

Download