Categories
Kanban

Forskellen på uddannelse og industriel produktion

Breügel alkymist
Breügel “Alkymist” – selv om det vistnok ikke lykkedes alkymisterne at lave guld, så har videnskaben lært meget af deres eksperimenter (fosfor, alkohol, krudt mv.) En uddannelse liger et laboratorium, hvor man eksperimenterer og prøver at lære noget af sine erfaringer.

Uddannelse og industriel produktion ligner ikke hinanden. Industriel produktion handler om at færdiggøre produkter og at få dem ud på markedet. Uddannelse handler om at prøve sig frem. Om et projekt lykkes eller ej er ikke det vigtigste. Det vigtigste er at lære noget af erfaringen.

En kanban er beregnet til industriel produktion. Men på multimediedesigneruddannelsen har vi brug for et program, der kan bruges til planlægning og registrere hvordan en kreativ udviklingsproces forløber (og ja: programmering er en kreativ disciplin…)

Categories
Kanban Master IT og Multimedier

Af “Specialiseringen i interaktionsdesign og multimedier”

Studieordninger er kedelig læsning – så her er Ajstrup strand i sensommeren 2012.

Citater fra studieordningen for specialiseringen i interaktionsdesing og multimedier:

Categories
Multimedia Deign

YouTube – direkte fra timerne

http://www.youtube.com/channel/UCy8kDOEmHEkrXu2nefzQBbw?v=pdeZjgucU6Y

Twitter #mmd1b

Categories
Digital Kommunikation

Erhvervsakademi Aarhus og Facebook

Erhvervsakademi Aarhus (EAK) bruger i stigende omfang sociale medier. Hjemmesiden eaaa.dk linker til Facebook, YouTube og LinkedIN. De sociale medier spiller efterhånden en vigtig rolle i organisationens kommunikation. Men hvad er sociale medier, hvordan og hvorfor skal EAK bruge dem?

Jeg tager udgangspunkt i videnskabelige undersøgelser af digital kommunikation på sociale medier. Laswells lineære kommunikationsmodel sammenlignes med Nancy Baym, der arbejder med interpersonelle relationer via digitale medier. Via Sepstrups kampagneteorier vil jeg se på Facebooks strategiske potentiale. Formålet med analysen er at opnå en forståelse af hvordan kommunikation fungerer på Facebook.

Det videnskabsteoretiske udgangspunkt er “… anvendt forskning som benytter grundforskningens resultater til at løse mere specifikke problemer…” [key-4, p. 194]

Facebook er et eksempel på et af mange sociale medier. Konklusionerne fra min analyse kan med stor sandsynlighed overføres til andre sociale platforme. Formålet med analysen er derfor at undersøge, hvordan en organisation kan positionere sig strategisk via sociale medier.

Her kan du læse hele rapporten.

Kilder
[Klaus 2005] Klausen, Søren H.: Hvad er videnskabsteori (2005)

Categories
Digital Kommunikation

How much choice should you have?

On the other, and we keep forgetting this, most people have no idea what they want. Ford noted that if you asked the customer what they wanted, they would say a faster horse. Sony’s Akio Morita observed that there was little point in doing customer surveys because customers have no idea what is possible. He went ahead and made the Walkman, knowing that people would buy it, even though no-one had asked for it. Great visions often live far ahead of customer desires. Sometimes it is best just to do it and then ask.

Citat fra: How much choice should you have? | Your guide to the future.

Categories
Digital Kommunikation

Facebookkampagne.pdf – Google Docs

Facebookkampagne.pdf – Google Docs.

Strategiske overvejelser for Facebook kampagner.

  1. FB strategisk potentiale
  2. Fællesskaber
  3. Troværdighed (etos)