Tjekliste til eksamen

Agenda 

 • 09:00 – 10:00 Opsamling
 • 10:00 – 10:20 Pause
 • 10:20 – 11:30 Sikkerhed – Snyder Ch. 2 p. 15 ff.
 • 12:00 – ??:?? Workshop

Opsamling på semesterets undervisning

Denne side sammenfatter undervisningen i  foråret 2014. Det vi har været gennem er defineret i studieordningen. Nu kan vi skabe et overblik over det, som Du forventes at kunne til eksamen.

Eksamen

Prøven skal vise om Du kan formidle og sammenfatte en multimediefaglig problemstilling. Spørgsmålet kan omfatte emner, der er blevet gennemgået på tidligere semestre. En detaljeret beskrivelse af eksamen findes i studieordningen s. 16.

 • En emneprøve. Du møder ca. 24 timer før eksamen og får udleveret et spørgsmål i pensum. Hvert fag formulerer nogle spørgsmål til pensum.
 • Dagen efter er der eksamen. Ved eksamen skal du besvare det stillede spørgsmål. Du har fem minutter til denne del.
 • Efter spørgsmålet er der en eksamensdialog mellem underviseren, censor og dig. Denne del af eksamen varer ca. 20 min.
 • Votering – lærer og censor giver en individuel karakter.

Selvfølgelig er det smart at inddrage eksamensprojektet.

Undervisningens Formål 

“Formålet er, at den studerende skal opnå færdigheder i
strukturering og implementering af komplekse dynamiske
multimedieapplikationer med integration af databaser. Der er
fokus på multimedieapplikationer i et client/server-miljø.
Den studerende skal opnå kompetencer i den teknologi, der
er knyttet til udviklingen af multimedier. Den studerende skal
ligeledes opnå kompetencer i at opstille kvalitetsmål og sikre
deres opnåelse.”

Viden om

 • Grænseflader til udveksling af data med tredjeparts tjenester (json)
 •  Sikkerhedsaspekter ved multimedieapplikationer og datakommunikation . (Artikel: #)
 • Objektorienteret design, analyse og programmering (WordPress API, PHP Classes, ActionScript eksterne klasser)
 • Struktureret design, analyse og programmering (UML, ER-diagram)

Skal kunne

 • Modellere og realisere komplekse multimedieapplikationer (WordPress API, Corona SDK)
 • Udvikle databaser til multimedieapplikationer (Databasemodellering, MySQL queries, JOINe tabeller)
 • arbejde metodisk med kvalitetssikring (Metodik fx Scrum, Vandfald mv.)

Database Modelling

 • ER Diagrammer
 • #artikel

Systematic Software Development

 • UML (Du skal minimun vide noget om flg. diagrammer: UseCase, Activity)
 • Se litteraturlisten og siden fra UML lektionen.

Portfolio

OOP (Object Oriented Programming)

 • PHP Class (eksempel)
  Objektorienteret kode trækker op i rapporterne 😉
 • WordPress API ( = en samling af klasser)
 • WordPress Codex
 • Brug af classes i ActionScripts eksterne filer.
 • Classes i JavaScript (singletons / classes)
 • Lua og Coronas API.
 • Lua classes.

Prototyping

 • Scratch
 • Hour of Code

Mobile Development

 • Corona
 • MIT A
 • App inventor

Metode

Hvordan har Du styret projektet?

 • Vandfald
 • Agil
 • Scrum
 • Kanban
 • Gantt

Hvilken software har du brugt?

 • MS Project
 • Kanbantavle (fysiske tavler kan fotograferes med jævne mellemrum)
 • Google Docs (fx et regneark med projektfaser)

 

 Sikkerhed


Workshop: OOP og form sanitizing

 1.  Lav en enkel form i HTML5
 2. Tjek for email og “farlige” karakterer ved hjælp af en PHP klasse.
 3. Aflever koden på Fronter

Online eksempel

PHP

WordPress