I dag: U og submenu

Nu virker CRD i en af tabellerne. U konstrueres i dag på grundlag af D. Derefter skal menuen tilrettes. Tanken er at udvikle en “toplevel” menu med administrationsrettigheder til hele molevitten – på lidt længere sigt. Arbejder med: Chrome (browser), Filezilla (ftp), phpscaffold (som meget rå skitse til koden) og Leafpad (tekst editor). Nåeh ja – og WordPress (CMS, PHP, MySQL, HTML).

Når det virker, så har jeg en model, der kan bruges ved de øvrige tabeller. Principperne kan i praksis genanvendes til manipulation med enhver MySQL tabel. Derfor er projektet også nyttigt på længere sigt.

CRUD på vej

Den primitive CRUD er på vej. Filerne fra phpscaffold kan faktisk ikke anvendes i deres nuværende form. Jeg kan dog til en vis grad bruge SQL-sætningerne og formularerne. Men koden skal i vid udstrækning skrives fra bunden af.

Til gengæld er WP Codex nem at gå til. Jeg bruger også “Professional WordPress Plugin Development” af Williams et al. (2011).

Umiddelbart vil jeg udvikle:

  • Adminstrator menuer
  • Præsentation i form af shortcode
  • Præsentation i form af widget til Dashboard

Phpscaffold laver ikke “well formed” XML

Phpscaffold producerer kun skitsen til en *ML. Koden er ikke “well formed”:

<p><b>Id:</b><br /><input type='text' name='Id'/>

Hvis koden skal validere bør dem se sådan ud:

<p><b>Id:</b><br /><input type='text' name='Id'/> </p>

W3Schools defineres “well formed” xml sådan:

Well Formed XML Documents

A “Well Formed” XML document has correct XML syntax.

The syntax rules were described in the previous chapters:

  • XML documents must have a root element
  • XML elements must have a closing tag
  • XML tags are case sensitive
  • XML elements must be properly nested
  • XML attribute values must be quoted

Output fra phpscaffold skal redigeres, hvis koden skal validere.