Category: WordPress

 • Plugin CSS i WordPress

  Efter en række eksperimenter har jeg fundet denne opskrift, der hooker et stylesheet rigtigt ind i WP dashboard. Virker både for admin og øvrige registrerede brugere: add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'safely_add_stylesheet_to_admin' ); /** * Add stylesheet to the page */ function safely_add_stylesheet_to_admin() { wp_enqueue_style( 'prefix-style', plugins_url('style_admin.css', __FILE__) ); }

 • CSS i plugin

  Dokumentationen på Codex er ikke lysende klar; men et plugin gør sådan: /* filters etc. */ add_action('wp_print_styles', 'add_hyperboard_stylesheet'); // (…) /*Required stylesheets */ function add_hyperboard_stylesheet() { $myStyleUrl = WP_PLUGIN_URL . '/hyperboard/styles.css'; $myStyleFile = WP_PLUGIN_DIR . '/hyperboard/styles.css'; if ( file_exists($myStyleFile) ) { wp_register_style('HyperBoardStyleSheets', $myStyleUrl); wp_enqueue_style( 'HyperBoardStyleSheets'); } } Pluginet sætter en krog i wp_print_styles.

 • Sådan: $wpdb->update / insert

  $wpdb klassen bruges sådan (se Codex her): $wpdb->update( "KbnProjects", // tabellen array('Name' => 'Værdi'), // opdateringsfeltet array('ID' => 0) // Id ); Insert fungerer i øvrigt på en lignende måde: $wpdb->insert( 'table', array( 'column1' => 'value1', 'column2' => 123 ), array( '%s', // streng '%d' // tal ) ); Codex forklarer desværre ikke, hvordan et […]

 • Adgangskontrol i WP

  Denne lille stump kode er meget nyttig: if ( !current_user_can( 'publish_posts' ) ) { wp_die( __( 'You do not have sufficient permissions to access this page.' ) ); } Her er WP listen over brugerrettigheder: user_can “Roles and Capabilities” på Codex. En række af WPs hooks skriver “capability”. Hvis fx en Contributor skal have adgang […]

 • Sti til fil

  // saadan laves stien til plugin: echo plugin_dir_url(__FILE__); Efterfulgt at sti til en fil fx // saadan laves stien til plugin: $fil = plugin_dir_url(__FILE__) . "minFil.php";

We use cookies - is it ok with you+ more information

Multimusen.dk will set a few cookies from Doubleclick, Google and the Social Media plugins they ay set some cookies.

Close