Sådan: $wpdb->update / insert

$wpdb klassen bruges sådan (se Codex her): $wpdb->update( "KbnProjects", // tabellen array('Name' => 'Værdi'), // opdateringsfeltet array('ID' => 0) // Id ); Insert fungerer i øvrigt på en lignende måde: $wpdb->insert( 'table', array( 'column1' => 'value1', 'column2' => 123 ), array( '%s', // streng '%d' // tal ) ); Codex forklarer desværre ikke, hvordan et… Continue reading Sådan: $wpdb->update / insert

Adgangskontrol i WP

Denne lille stump kode er meget nyttig: if ( !current_user_can( 'publish_posts' ) ) { wp_die( __( 'You do not have sufficient permissions to access this page.' ) ); } Her er WP listen over brugerrettigheder: user_can “Roles and Capabilities” på Codex. En række af WPs hooks skriver “capability”. Hvis fx en Contributor skal have adgang… Continue reading Adgangskontrol i WP

Sti til fil

// saadan laves stien til plugin: echo plugin_dir_url(__FILE__); Efterfulgt at sti til en fil fx // saadan laves stien til plugin: $fil = plugin_dir_url(__FILE__) . "minFil.php";

$wpdb->update problemer

Når jeg bruger $wpdb->update kommer denne fejl: “Warning: shell_exec() has been disabled for security reasons”. Mulig løsning: brug en $wpdb->query? Sv. – Ja, Occams barberblad slår til igen: $sql = "UPDATE `MYtABLE` SET `Id`='6',`Date`='2013-02-18',`KbnProjects_Id`='456',`KbnNotes_Id`='456',`KbnStates_Id`='456' WHERE `Id`=6"; $wpdb->query($sql);

Danske Flagdage 1.0 udgivet på multimusen.dk

Nu kan du få WordPress til at hejse Dannnebrog på de officielle flagdage. Multimusen.dk præsenterer et WordPress plugin: “Danske Flagdage 1.0” som du kan downloade her. “Danske Flagdage” er naturligvis open source.

Published
Categorised as WordPress