Er WP-kompetencer efterspurgt i erhvervslivet?

En indikator for efterspørgslen er annoncer, der nævner WordPress. I dag er der 142 jobopslag, hvor ordet forekommer på Jobindex. I fjerde kvartal 2015 topper kurven med 615. Selv om antallet er faldet en del siden 2015 er der tale om en generel stigning. Billedet fastfryser situationen i august 2015. Den opdaterede statistik med annoncer, hvor […]

Install WordPress on a Localhost (Linux)

Here’s a recipe that works on Ubuntu & friends: Unzip the WordPress files. Prepare a database in PhpMyAdmin. The collation should be utf8. Edit /etc/apache2/envvars (see below) How to edit the  /etc/apache2/envvars file locate lines: export APACHE_RUN_USER = www-data export APACHE_RUN_GROUP= www-data Change this to: export APACHE_RUN_USER = yourName export APACHE_RUN_GROUP= yourName The username should […]