Categories
Kanban

Minimal Webkanban

[MiniKanban]

– Eksempel på minimal kanban. I stedet for kolonner bruges farver som metafor for notens udvikling gennem et workflow.

Categories
Kanban

At finde seneste autoincrement

Kanbanens logfil skal gemme nummeret på sidste autoincrement i en anden tabel. Men hvordan finder man det? Løsning (inspired by this blogpost):

    // looking for the number of the last id increment
    $last = $wpdb->get_row("SHOW TABLE STATUS LIKE 'kbnQotes'");
    $lastid = $last->Auto_increment -1;

    // adding the entry to the log
    $title = date('Y-m-d G:i:s') . '<br /><strong> ' . $_POST['Title'] . '</strong><br />' . $_POST['What'];

        // indsaetter ingen vaerdi i Id ... hvordan opdateres den?
        $wpdb->insert(
            "KbnQog",
            array(
                'Id' => NULL,
                'What' => $_POST['What'],
                'KbnNotesId' => $lastid,
                'KbnStatesId' => $_POST['KbnStatesId'],
                'KbnProjectsId' => $_POST['KbnProjectsId'],
                'KbnNotesName' => $title,
                'Date' => date('Y-m-d G:i:s')
            ),
            array(
                '%d', '%s', '%d', '%d', '%d', '%s', '%s'
            )
        );
Categories
Kanban

Microformat og Kanban

Ide: kanbanens noter burde være i hCalendar 1.0 format. Så kan man linke fra noten til en kalender.

Categories
Kanban

Tognazzinis “Tænke-Højt-Test”

Tænke-højt-test

 1. Præsenter dig selv.
 2. Fortæl hvad formålet med observationen er.
  Fx – at det er et tidligt forsøg på at undersøge om et program virker, om noget er for svært at bruge, etc.
 3. Sig at det er OK, hvis testpersonen ikke kan løse en af opgaverne.
 4. Præsenter udstyret i testrummet.
 5. Forklar, hvordan man tænker højt. At alle de tanker brugeren har er interessante for udvikleren. Du skal bare sige, hvad der farer gennem hovedet når du bruger programmet.
 6. Sig at du ikke hjælper med opgaven, fordi det er vigtigt at se hvordan brugeren reagerer på programmet.
 7. Beskriv nu brugerens opgaver og introducer produktet.
 8. Spørg om der er noget brugeren er i tvivl om inden testen begynder.
 9. Gennemfør testen med opgaverne.
 10. Analyser og gennemfør derefter forbedringer.

Kilde: Tognazzini: “User Testing on the Cheap” kap. 14 i bogen: “Tog on Interface”, Addison Wesley (1990)

OPgaver

Kanban 29.3. 2103
Kanban 29.3. 2103

Tænke-højt-test: webkanban.

 1. Introduktion til undersøgelsen jvf. Tog.
 2. Tilføj en opgave fx “vaske op”. Den skal vises i “todo”.
 3. Nu leger vi at opgaven er fuldført. Hvordan vil du redigere notet, så man kan se at opgaven er færdig?
 4. Find og klik på “Log”
  (læg mærke til om brugeren finder ikoner eller menuen)
 5. Hvad siger loggen dig? Hvad kan den bruges til?
 6. Hvilke funktioner mangler loggen?

 

Categories
Kanban

How to write the internship report

Internship report manual
When your internship is completed, you should write an internship report and deliver it to the MMD office in two copies. The internship report has to be delivered no later than the deadline listed in the Semester Plan for 4th semester.
The counsellor will read it, and evaluate it. The internship report will be evaluated as either passed or not passed. For you to have passed the internship part of the education, the report will have to be approved by your counsellor.
Content of the report
The report should be app. 8 standard pages (2400 keystrokes per page) and have the following mandatory content:
 1. A presentation of the company or the department, you have been working for. Describe here what the main areas of business of your internship hosts.
 2. Description of the work tasks, you have worked with during the internship. This should be in adequate detail with references to appendixes or links to online content that you have created during your internship.
 3. Your reflections on the internship.
  1. What did you learn?
  2. Was the training you received at MMD adequate for the types of tasks, you were presented with during the internship?
  3. Did you obtain new knowledge? If so, what was it?
In case of non-approvalIf the report is not approved, you will be offered the opportunity to resubmit, which will need to be approved as a second attempt.
If this report is approved before the deadline for submitting the FEP report, everything is fine. If the report is not approved, or if it is delivered after the deadline for submitting the FEP report, you will not be able to submit your FEP report.
Categories
Kanban

The secret Path

Navigationssti: 4 sem ALL > Information > 4. semester > Documents regarding FEP  
Categories
Kanban MySQL

Litteraturlisten

Masterprojektets litteraturliste skal naturligvis skabes via en MySQL database. Derfor var det relativt enkelt at udvikle en klasse i WordPress, der automatisk formatterer litteraturlisten. Sådan ser klassen ud:

class littList {

public function BooksAnnotated() {

	global $wpdb; // wp db class

	$result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM `Litteraturliste` ORDER BY `Author`") or trigger_error(mysql_error()); 

	foreach($result as $row){
		echo "<p><strong>" 
		. $row->Author 
		. ":</strong> &quot;" 
		. $row->Title
		. "&quot;, "
		. $row->Where
		. " ("
		. $row->Year
		. ") <br>    "
		. $row->Note																																				
		. "</p> ";
	}

} // end littList

Databasens grundlæggende struktur er nem at rekonstruere 😉

Resultatet ser sådan ud:

Aristoteles: “Poetik”, Hans Reitzels Forlag (1958)
Aristoteles (384 – 322 fvt.) – værket er udgangspunkt for dramatisk fortælleteknik. Spændingskurven i berettermodellen er inspireret af Aristoteles. Kanban etablerer en fortælling.

Baym, Nancy: “Personal Connections In The Digital Age”, Polity (2010)
p. 6: Seven key concepts – måder at knytte sociale kontakter online.

Benson, Jim; Barry, Tonianne DeMaria: “Personal Kanban – Mapping Work | Navigating Life”, Modus Cooperandi Press (2011)
En praksisnær manual baseret på personlige erfaringer.

Bouvin, Niels Oluf & Hansen, Allan: “Kompendium: Hypermedier og Web”, Computer Science, Aarhus Universitet (2011)
p. 95 Berners-Lee, Tim: “The Semantic Web” (2001) p. 214 Nardi et al.: “Why we Blog” (2004) p. 229 O’Reilly, Tim: “What is Web 2.0” (2005) p. 54 Halaz, Frank G.: “Reflections on Notecards: Seven Issues for the Next Generation of Hypermedia Systems” (1988)

Burgess, Jean; Green, Joshua: “Youtube”, polity (2009)
p. 58 Youtube’s social network

(… etc…)

Uberto Eco råder forskere, som skal i gang med et større projekt, til at lave en samling af kartotekskort, der igen ordnes i skuffer eller kasser. Databasen er et mere nutidigt svar på forskerens udfordring.