Categories
Corona

Corona Game in 8 Minutes

Categories
Uncategorized

Reset $_POST (in WP ??)


function testSubmit()
{
var x = document.forms["myForm"]["input1"];
var y = document.forms["myForm"]["input2"];
if(x.value =="" || y.value=="")
{
alert('Not allowed!!');
return false;
}
return true;
}
function submitForm()
{
if(testSubmit())
{
document.forms["myForm"].submit(); //first submit
document.forms["myForm"].reset(); //and then reset the form values
}
}

Categories
Corona

Corona QR test

Corona App test
Corona App test
  • File / build / Androis (or iOs)
  • Wait for the .apk compiler to finish
  • Upload for download (or create a QR link as above).
  • Make sure that your phone is set to the developer mode – if not you cannot test apps.
Categories
Didaktik

Lektoranmodningen

Lektoranmodningens indhold i følge bekendtgørelsen
Lektoranmodningens indhold i følge bekendtgørelsen

I følge “Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier,
professionshøjskoler og Danmarks Medie og
Journalisthøjskole” bilag 1 skal lektoranmodningen bestå af tre hovedafsnit:

  • A) Tilrettelæggelse af erhvervs- eller professionsrettet samt udviklingsbaseret undervisning.
  • B) Innovativt arbejde med institutionens udviklingsopgaver samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.
  • C) Inddrage relevant international forskning og/eller internationale udviklingstendenser inden for erhvervet eller professionen i arbejdet.

Der kan dispenseres fra visse krav under B.