Reset $_POST (in WP ??)

function testSubmit() { var x = document.forms[“myForm”][“input1”]; var y = document.forms[“myForm”][“input2″]; if(x.value ==”” || y.value==””) { alert(‘Not allowed!!’); return false; } return true; } function submitForm() { if(testSubmit()) { document.forms[“myForm”].submit(); //first submit document.forms[“myForm”].reset(); //and then reset the form values } }

Lektoranmodningen

I følge “Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole” bilag 1 skal lektoranmodningen bestå af tre hovedafsnit: A) Tilrettelæggelse af erhvervs- eller professionsrettet samt udviklingsbaseret undervisning. B) Innovativt arbejde med institutionens udviklingsopgaver samt forsknings- og udviklingsaktiviteter. C) Inddrage relevant international forskning og/eller internationale udviklingstendenser inden for erhvervet eller […]