Categories
Kanban

Research save sortable

<ul id="sortable">
  <li id="1">elem 1</li>
  <li id="2">elem 2</li>
  <li id="3">elem 3</li>
  <li id="4">elem 4</li>
</ul>

$(document).ready(function(){
  $('#sortable').sortable({
    update: function(event, ui) {
      var newOrder = $(this).sortable('toArray').toString();
      $.get('saveSortable.php', {order:newOrder});
    }
  });
});

Kilde: http://stackoverflow.com/questions/7097168/save-jquery-ui-sortable-positions-to-db

Categories
Kanban

Stien til jQuery i WordPress

/wp-includes/js/jquery

Mappen indeholder disse filer:

jquery.color.min.js
jquery.form.js
jquery.form.min.js
jquery.hotkeys.js
jquery.hotkeys.min.js
jquery.js
jquery.masonry.min.js
jquery.query.js
jquery.schedule.js
jquery.serialize-object.js
jquery.table-hotkeys.js
jquery.table-hotkeys.min.js
jquery.ui.touch-punch.js
suggest.js
suggest.min.js
ui (mappe)

Plugins / Templates kan mao. anvende jQuery. Ui mappen indeholder som navnet antyder en række ui-filer: knapper, datepicker etc. etc.

En række bloggere advarer mod at bygge jQuery ind i et plugin eller en template. I stedet bør man bruge den version af jQuery, som WP indeholder. Hvis flere versioner anvendes kan jQuery angiveligt være årsag til konflikter eller sammenbrud på websiden.

Categories
Kanban

Formattering af datoer

<!doctype html>
 
<html lang="en">
  <head>
   <meta charset="utf-8" />
   <title>jQuery UI Datepicker - Default functionality</title>
   <link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/themes/smoothness/jquery-ui.css" />
   <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
   <script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/jquery-ui.js"></script>
   <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css" />
   <script>
   // denne funktion formatterer til noget som MySql forstår
   $(function() {
    $( "#datepicker" ).datepicker({dateFormat: 'yy-mm-dd'});
   });
   </script>
  </head>
<body>

<p>Date: <input type="text" id="datepicker" />
</p>

</body>
</html>

I kanbanprototypen er det et problem, at brugeren selv skal formattere datoen på “amerikansk manér”. Det ville være smartere med jQuerys datepicker. Denne kode virker:

Categories
Multimedia Deign

McFarland “JavaScript – The Missing Manual”

Fin intro til JavaScript – gode forklaringer / ævelser fx:

 • Basal JS syntaks
 • Dynamiske formulaerer
 • jQuery
 • Form validation

Eksemplerne er her.