Status

Arbejder nu på afhandlingen – og bruger især Schön og Deweys tanker om refleksion. Begreber fra Schön:

  • Knowing-in-action
  • Reflection-in-action
  • Reflection-on-action

Begreber fra Dewey:

  • Reflective thought

Webkanbanen skal understøtte dette.

NB: det kan undre, at Schön ikke arbejder med reflection-before-action.