Hvad er interessant for en astmatiker?

Som bruger af astmadagbogen er det min erfaring, at det mest interessante er sammenfatningen:

 • Hvordan er den generelle helbredstilstand her og nu
 • Det skal være let at indtaste nye observationer i en formular

Derfor bør der allerede i administrationspanelet være en synlig rude, der viser disse data. Der skal kort sagt være:

 • En sammenfatning af observationer
 • Mulighed for at indtaste nye observationer
 • De nye observationer skal bedømmes med det samme (er PEF grøn, gul eller rød?)

Astmadagbogen bør med andre ord være tilgængelig direkte i administrationsmodulet.

Deadlines

Obligatoriske milepæle som afleveres undervejs til instruktoren (max. 3 sider pr. gang):
11/9 kl. 20: Afgrænsning af projektet (ift. beskrivelsen ovenfor).
18/9 kl. 20: Relevant litteratur (kort præsentation og diskussion af relevans).
25/9 kl. 20: Teknologier der ligner, hvor kommer inspirationen fra?
2/10 kl. 20: Tre dagbogsnotater om vigtige udfordringer.
9/10 kl. 20: Foreløbig overordnet arkitektur, implementationsvalg, datamodel (benyttes til teknisk review d. 14. oktober).
16/10 kl. 20: Evalueringsplan.
20/10: Det tekniske projekt er færdigt, overgang til evaluering.
23/10 kl. 20: Opsummering af teknisk review (reviewet bliver lavet når vi mødes d. 14/10).
30/10 kl. 20: Opsummering af evalueringen.

Rapporten bør maksimalt fylde 15 sider (hvis I ikke har vældigt mange screendumps), eksklusiv appendiks. Rapporten vedlægges en zipfil med rapporten i PDF-format, koden til systemet, et link til et kørende system og et appendiks med en (kort) brugsvejledning.
Afleveres senest 6/11 kl. 09:00 som email til bodker@cs.au.dk

WordPress opsætning

Hvordan skal WordPress fungere?

 • Patienten skal kunne logge ind og indtaste data. Dette bør ske direkte på kontrolpanelet.
 • Patienten skal kunne læse en sammenfatning af dagens resultat (om peakflow er rød, gul eller grøn) samt se grafiske oversigter. Dette bør ske ved at gå ind i bloggen. Patientens blog skal være tilgængelig for registrerede brugere på WP.
 • Brugeren skal kunne kommentere.
 • Lægen skal kunne logge ind og læse resultater.
 • Lægen skal kunne kommentere.

Der skal med andre ord udvikles:

 • Plugin til indtastning af data, der gemmes i databasen (her genbruger jeg databasen fra modul II)
 •  Mulighed for at kommentere indlæg.
 • Template der passer til emnet (den nuværende template er noget psykeldelisk)

Tekstbehandling

Ser at man gerne må aflevere i PDF. Så er LATEX et spændende alternativ til tekstbehandling. Jeg har derfor installeret LYX på mine linuxsystemer.