Dummy virker i store træk

Nu virker database og forms nogenlunde. Prototypen viser, at der mangler en mulighed for at sortere kanbanens kolonner. Så der skal bygges en sorterings kolonne ind i den tabel. Når det er sket, så kan en mere “frontendagtig” sag udvikles. $wpdb klassens API er et stærkt redskab, når man lærer at bruge den.