Dashboard widget

Her er opskriften til en dashboard widget, inspireret af Olinik & Jackson “The WordPress Anthology” (2011):

function kanbanAdmin() {
	require('log-new.php');
}

// Register the new Dashboard widget
function add_kanbanAdmin(){
	wp_add_dashboard_widget('webkanban', 'Webkanban Create Log', 'kanbanAdmin' );
}

// add to the Dashboard 
add_action('wp_dashboard_setup','add_kanbanAdmin');

Published by

Per Thykjaer Jensen

I am a Senior Lecturer in front- and backend web programming at the Multimedia Design and Communication Programme at Business Academy Aaarhus.

I speak several languages: PHP, Python, MySQL, JavaScript, Nodejs, HTML, CSS, and … Danish.

Background: MA it, interaction and multimedia – MA Literature history – BA Art History.