WordPress opsætning

Hvordan skal WordPress fungere?

  • Patienten skal kunne logge ind og indtaste data. Dette bør ske direkte på kontrolpanelet.
  • Patienten skal kunne læse en sammenfatning af dagens resultat (om peakflow er rød, gul eller grøn) samt se grafiske oversigter. Dette bør ske ved at gå ind i bloggen. Patientens blog skal være tilgængelig for registrerede brugere på WP.
  • Brugeren skal kunne kommentere.
  • Lægen skal kunne logge ind og læse resultater.
  • Lægen skal kunne kommentere.

Der skal med andre ord udvikles:

  • Plugin til indtastning af data, der gemmes i databasen (her genbruger jeg databasen fra modul II)
  •  Mulighed for at kommentere indlæg.
  • Template der passer til emnet (den nuværende template er noget psykeldelisk)

Published by

Per Thykjaer Jensen

I am a Senior Lecturer in front- and backend web programming at the Multimedia Design and Communication Programme at Business Academy Aaarhus.

I speak several languages: PHP, Python, MySQL, JavaScript, Nodejs, HTML, CSS, and … Danish.

Background: MA it, interaction and multimedia – MA Literature history – BA Art History.