speaker Multimusen

Formål og afgrænsning (aflevering 11.9. 2011)

September 6th, 2011 by

“I skal beskrive den praksis, som I ønsker at understøtte med jeres system – hvis den ikke har ændret sig siden jeres oprindelige systembeskrivelse, kan I blot inkludere den i et appendiks. I bør dog her afgrænse systemet, således at det står klart, hvad jeres nuværende implementation rent faktisk kan.”

Astmadagbogen understøttet af webløsning
Formålet med mit projekt er at udvikle en astmadagbog på nettet. Den første iteration blev udviklet med frameworket CakePHP i WAU Modul II. Udgangspunktet var dette diagram, hvor de gule felter repræsenterer brugeren:

ER-diagram eller mindmap

Den oprindelige ide til astmadagbogen udtrykt i et ER / mindmap-diagram. (Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Modul III iterationen
Selv om produktionen i Modul II til en vis grad fungerede, så ville den nok kun fungere på min egen server. Jeg vil gerne udvikle en mere åben løsning, der uden de store problemer kan anvendes af astmatikere overalt på nettet. Derfor udvikler jeg nu et plugin til det populære CMS WordPress.

Dagbogen skal i den nye iteration kunne registrere astmatikerens aktuelle symptomer, såsom:

  • Peakflow (måling af lungekapacitet)
  • Registrere symptomer
  • Give en visuel feedback i form af diagrammer over udvikling af Peakflow og andre symotomer
  • Skrive notater i en blog
  • Brugeren skal kunne vælge hvem der må læse astmadagbogen
  • Skal kunne oversættes til andre sprog

Den væsentligste forskel mellem udgaverne i Modul II og Modul III er med andre ord valget af WordPress som udviklingsplatform. Mockupen i Modul II præsenterede brugerens resultater i form af søjlediagrammer.

Søjlerne var skalerede div-tags; men disse tags kunne ikke printes, og det er upraktisk eftersom man kan forestille sig, at brugerne vil printe dagbogen, hvis den skal bruges i en lægekonsultation. Derfor skal den grafiske præsentation af brugernes observationer vises som .png eller måske .svg filer.

Ideen er at astmapatienten skal kunne dele sine observationer med læge / hospital. Resultaterne skal samles i en database, og man skal kunne se sammenfatninger af resultaterne på en grafisk måde, der er inspireret af de papirbaserede astmadagbøger, som lægerne anvender i dag.

Hvorfor WordPress?
Det virker mere oplagt at udvikle en løsning, der kan bruges som plugin i et CMS, der allerede anvendes af mange brugere over hele verden. Derfor har jeg valgt at vidreudvikle ideen i det PHP- og MySQL-baserede bloggingsystem WordPress. Det vil jeg prøve.

Projektet er med andre ord en ny iteration af den oprindelige ide fra WAU Modul II. For en nærmere beskrivelse af ideen, se rapporten  fra Modul II s. 3 samt arkitektur og datamodel s. 5-6. Datamodellen skal dog modificeres en anelse. Derfor er det oplagt at udarbejde en komparativ analyse mellem dataarkitekturerne i CakePHP og WordPress. Som udvikler kan man ikke helt vide, om produktet er anvendeligt for målgruppen.

Kort om metode
Med hensyn til brugervenlighhed overvejer jeg at anvende en heuristisk metode inspireret af J. Nielsen samt cognitive walkthroughs.

Den oprindelige ide fra WAU Modul II
Se  rapporten fra modul II.