Dashboard Widget første forsøg

Ved at anvende nogle “hooks” er det nu muligt at tilføje en form på kontrolpanelet. Den skal lige laves; men et sted skal man jo begynde.

Nu kan man bruge min plugin på to måder:

  • Fra en WP side via en shortcode.
  • Fra kontrolpanelet.

Herefter skal:

  • Databasen: tabellen skal muligvis redesignes en anelse
  • Kontrolpanel: konkret formular skal udvikles (måske kan noget fra CakePHP versionen genbruges?)
  • Shortcode: skal hente sine data fra databasen og præsentere dem grafisk samt tolke eventuelle resultater.

Umiddelbart viser pilotprojektet (med 34 linjers kode), at astmadagbogen kan realiseres i WP.

Det ligner ikke så meget. Men herfra skal formularen tilføjes. Min widget er synlig i kontrolpanelet.

Published by

Per Thykjaer Jensen

I am a Senior Lecturer in front- and backend web programming at the Multimedia Design and Communication Programme at Business Academy Aaarhus.

I speak several languages: PHP, Python, MySQL, JavaScript, Nodejs, HTML, CSS, and … Danish.

Background: MA it, interaction and multimedia – MA Literature history – BA Art History.